تحلیل ارتباط «سنبله»و«اسد» در بیتی از نظامی / دکتر علی حیدری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
تحلیل ارتباط «سنبله»و«اسد» در بیتی از نظامی / دکتر علی حیدری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
نظامی گنجوی از شاعران مشهور ادبیات فارسی است که از دیرزمان. شعر او را محتاج شرح و تفسیر دانسته اند. یکی از دلایل پیچیدگی شعر نظامی، به کارگیری دقیق اصطلاحات نجومی و استفاده از ظرفیت های فراوان تصویرآفرینی بروج و اجرام آسمانی است...
 نظامی گنجوی از شاعران مشهور ادبیات فارسی است که از دیرزمان. شعر او را محتاج شرح و تفسیر دانسته اند. یکی از دلایل پیچیدگی شعر نظامی، به کارگیری دقیق اصطلاحات نجومی و استفاده از ظرفیت های فراوان تصویرآفرینی بروج و اجرام آسمانی است. در این نوشتار، بیت: خوشه کزو سنبل تر ساخته سنبله را بر اسد انداخته که در مقدمه مخرن الاسرار و در باب معراج پیامبر (ص) آمده، تشریح شده است. شارحان مخزن الاسرار، به دلیل ساده انگاشتن این بیت یا عدم دقت در تصویرآفرینی نظامی، ظرافت بیت را دریافت نکرده و بعضاً معنایی ارائه کرده اند که با نازک اندیشی و اطلاعات دقیق نظامی از بروج فلکی، هم خوانی ندارد.

دانلود مقاله:مقاله دکتر حیدری.pdf
نظرات [۱]
یکشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۶ :: ۰۶:۰۸
سلام هم نام عزیز آیا علی حیدری زاده دوست هم دوره ای خود در دانشگاه علامه طباطبایی را به یاد دارید
اطلاعات شما ذخيره شود ؟