اطلاعاتی درباره نجوم و صور فلکی برای درک بهتر اشعار خاقانی و...
اطلاعاتی درباره نجوم و صور فلکی برای درک بهتر اشعار خاقانی و...
اطلاعات ابوریحان بیرونی علاوه بر تشخیص اوج و حضیض حاوی حداقل چهار نکته¬ی علمی تقریباً دقیق است که به صورت مختصر به آن¬ها اشاره می¬شود: ...

برای دانلود کلیک کنید:

balout-ahangarnezhad.pdf

و این هم اطلاعاتی ابتدایی در این حوزه :


در ابتدا این مراحل را تصور کن :
۱ -  آسمان را دایره  فرض کن .
۲ - برای کزه آسمان یک خط  فرض کن که دور کره آسمان را دور زده است ( مثل نخی به دور یک توپ میبندی )
۳ - این خط را دایرة البروج نامگذاری کن .
۴ - خط دایره البروج آسمان را به ۱۲قسمت مساوی تقسیم کن: ۳۶۰/۱۲=۳۰
۵ - حالا ۱۲ برج فلکی دارید که هر کدام ۳۰درجه است .
در حدود ۱۵۰ سال قبل از میلاد حضرت مسیح ( سلام الله علیه )  در یونان باستان منجمی به نام هیپارکوس در هنگام رصد متوجه شد که در داخل هر یک از بروج فلکی یکی از صور فلکی وجود دارد بنابراین نام هر یک از بروج فلکی را بر مبنای صورتی که در آن بود نامگذاری کرد .
 اسم هر یک از صور فلکی از تجمع چند ستاره در کنار هم که شبیه یک موجودی است گرفته شده است .
۱ - حمل
۲ - ثور
۳ - جوزا
۴ - سرطان
۵ - اسد
۶ - سنبله
۷ - میزان
۸ - عقرب
۹ - قوس
۱۰ - جدی
۱۱- دلو
۱۲ - حوت

اما از آنجاییکه بروج فلکی ثابت هستند و صور فلکی دائما در حال حرکتند بعد از مدتی میان بروج فلکی با صورتشان اختلاف افتاد و منجمین در اینکه باید مبنا را برج قرار دهند یا صورت به اختلاف افتادند و باقی داستان را در پستهای قبلی گفته ام .


 اما اصل مطلب:


هر یک از صور دارای طبعی هستند :
 گرم    حمل    جوزا    اسد    میزان    قوس    دلو
خشک یا تر    خشک    تر    خشک    تر    خشک    تر
 سرد    ثور    سرطان    سنبله    عقرب    جدی    حوت

به عنوان مثال :صورت حمل : گرم وخشکه ( صفرا ) .صورت حوت سرد و تره (بلغم ) و... .

که این تقسیم بندی در امور طبی کاربرد دارد و....


 هر یک از صور به نر و ماده تقسیم میشوند :
نر    حمل    جوزا    اسد    میزان    قوس    دلو
ماده    ثور    سرطان    سنبله    عقرب    جدی    حوت

که در تعیین جنسیت فرزند کاربرد داره : بعنوان مثال اگر شخصی میخواهد صاحب دختر شود باید زمان انعقاد نطفه فرزندش قمر در یکی از صور ماده باشه و بالعکس ....


هر یک از صور به روز و شب تقسیم میشوند :
روز    حمل    جوزا    اسد    میزان    قوس    دلو
شب    ثور    سرطان    سنبله    عقرب    جدی    حوت

که در قوت حال کواکب کاربرد داردو....

 

هر یک از صور فلکی بر اعضایی از بدن انسان دلالت میکند :

صورت    مدلولات
حمل    سر ،صورت به جز بینی ، نیمکره های مغز
ثور    گردن ، گلو ، حنجره لوزه ها، رگها ، مهرهای گردن
جوزا     بازوها ، دستها ، شانه ها ،کتف ها ، انگشتان ، ریه ها ،نای ، دنده های فوقانی
سرطان    استخوان سینه ، پستان ، شش ، روده ، مری ، معده ، دیافراگم
اسد    قلب،آئورت ، طحال ، کمر ، نخاع
سنبله    روده بزرگ و کوچک ، معده ، شکم وآنچه درون اوست
میزان    کلیه ها ،باسن ، سیستم کنترل رگها
عقرب    آلت تناسلی مرد و زن ، مقعد و میان رانها ، راست روده ،بینی
قوس    ران ، استخوان ران ، کبد ،مناطق ساکرال ( انتهای ستون مهره ها و قبل از دنبالچه )
جدی    دندانها ، استخوانبندی و اسکلت بدن ، زانوها ،استخوان زانوها ، پوست
دلو    ساق پا ، استخوانهای ساق ، قوزک و مچ و پاشنه پا
حوت    کف پا ، انگشتان پا


که در اموری مثل طب و ... بکارمیرود . بعنوان مثال زمانی که قمر در یکی از این صور باشد نباید به آن قسمتی که صورت بر آن دلالت میکند اعمال طبی همچون حجامت و فصدو.... و هرگونه عمل تهاجمی انجام داد .صور فلکی براساس طبع به ۴ مثلث تقسیم میشود :
مثلث   
آتشی    حمل ، اسد ، قوس
خاکی    ثور ، سنبله ، جدی
هوایی    جوزا ، میزان ، دلو
آبی    سرطان ، عقرب ، حوت                   

این تقسیم بندی در اختیارات نجومی کاربرد دارد و.... به عنوان مثال برای ستردن موهای زاید بهتر است که قمر در بروج آبی باشد و...


صورفلکی براساس ثبات یا عدم ثبات به ۳ حالت  تقسیم میشود :
حالت    صور
منقلب    حمل ، سرطان ، میزان ، جدی
ثابت    ثور ، اسد ، عقرب ، دلو
ذوجسدین    جوزا ، سنبله ، قوس ، حوت                                      

این تقسیم بندی در اختیارات نجومی کاربرد دارد و .... به عنوان مثال در هنگام عقد ازدواج بهتره قمر در صور ثابت باشدو...


همچنین منجمین هر صورت را به منازلی  تقسیم کرده اند که مجموعا ۲۸ منزل میشود که عبارتند از :

حمل : ۱ - شرطین - ۲ - بطین - ۳ - ثلث( یک سوم ) ثریا

 ثور :   ثلثان (۲ سوم ) ثریا - ۴ - دبران - ۵ -ثلثان هقعه

۳ - جوزا : ثلث هقعه - ۶ - هنعه - ۷ - ذراع

سرطان : ۸- نثره - ۹ - طرفه - ۱۰- ثلث جبهه

اسد :  ثلثان جبهه - ۱۱ - زبره - ۱۲ - ثلثان صرفه

سنبله :  ثلث صرفه - ۱۳ - عوا - ۱۴ - سماک

میزان : ۱۵ - غفر - ۱۶ -زبانا - ۱۷ - ثلث اکلیل

عقرب :   ثلثان اکلیل - ۱۸ - قلب - ۱۹ -ثلثان شوله

قوس : ثلث شوله - ۲۰ - نعایم - ۲۱ - بلده

جدی : ۲۲ - ذابح - ۲۳ - بلع - ۲۴ - ثلث سعود

دلو : ثلثان سعود - ۲۵ - اخبیه - ۲۶- ثلثان مقدم

حوت: ثلث مقدم - ۲۷ - موخر - ۲۸ - رشا

برای راحتی کار شما دوستان این فایل را برای دانلود گذاشته ام که در آن تقسیم منازل به همراه محدوده هر منزل و همچنین عمل متناسب با آن منزل ذکر گردیده است :


دانلودشعر در سعد و نحس منازل :

منازل نحس :

از منازل که برین چرخ برین دارد جای 
 آنچه نحس است همین است که گفتم خاشاک

شوله و اخبیه و صرفه و طرفه دبران
 بلده و ذابح و اکلیل و زبانی و سماک


منازل سعد ( سروده علامه حسن زاده آملی (حفظه الله )) :

منزل سعدسعوداست و نعائم و رشاء 
هقعه و هنعه و غفر است و ذراع و شرطین

زبره و قلب و مقدم و موخر و عواء 
  نثره و جبهه و بلع است و ثریا و بطین


 

اطلاعات شما ذخيره شود ؟