بررسی دو حکایت از مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس / دکتر نسرین علی اکبری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
بررسی دو حکایت از مرزبان نامه  بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس / دکتر نسرین علی اکبری  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
ساختارگرایی یکی از رایج ترین و دیرپاترین مکتب های روایت شناسی است. این دیدگاه به پیروی از زبانشناسی پایه ریزی شد؛ و در پی تدوین دستور زبان داستان بود تا بتواند ساختار روایت های پایه(هسته) را توضیح دهد. گریماس(A.J.Greimas) یکی از روایت شناسان است که شیوه ی پراپ را اساس کار خود قرار داد، اما از چارچوب کار پراپ فراتر رفت....


چکیده
    ساختارگرایی یکی از رایج ترین و دیرپاترین مکتب های روایت شناسی است. این دیدگاه به پیروی از زبانشناسی پایه ریزی شد؛ و در پی تدوین دستور زبان داستان بود تا بتواند ساختار روایت های پایه(هسته) را توضیح دهد. گریماس(A.J.Greimas) یکی از روایت شناسان است که شیوه ی پراپ را اساس کار خود قرار داد، اما از چارچوب کار پراپ فراتر رفت. او با به کارگیری این شیوه نشان داد که هر داستان از تعدادی «پی رفت» و هر پی رفت از تعدادی «الگوی کنش» تشکیل شده است. 
    در این مقاله بر پایه ی رویکرد گریماس نشان داده شده که این شیوه برای بررسی حکایت های فارسی و از جمله این دو حکایت مرزبان نامه از چه میزان توانایی برخوردار است. روشن شد که در این حکایت ها، کنش ها مهم ترین تشکیل دهنده ی عناصر داستان هستند که علاوه بر شخصیت های اصلی، مفاهیم انتزاعی، ویژگی های شخصیتی و ظاهری شخصیت ها را نیز دربر می گیرند.

کلید واژه: ساختارگرایی، روایت، الگوی کنش، گریماس، مرزبان نامه.

برای دانلود PDF مقاله کلیک کنید: مقاله دکتر نسرین علی اکبری۲.pdf

نظرات [۲]
شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ :: ۱۵:۲۶
سپاسگزارم دوست عزیز
جمعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ :: ۰۶:۱۵
مقاله خوبی بود استفاده کردم . قلمتان مانا
اطلاعات شما ذخيره شود ؟