یا علی (ع) / داستانی مینیمال از سیدمهدی حسینی نژاد/ایلام
یا علی (ع)  / داستانی مینیمال از سیدمهدی حسینی نژاد/ایلام
به تدریج داغ آنها کم و کمتر می شود.اما هر کدام از آنها پس از سال ها وقتی به آن قضیه نگاه می کنند، خاطره­ ی تلخی برای شان تداعی می شود. اما ...


به تدریج داغ آنها کم و کمتر می شود.اما هر کدام از آنها پس از سال ها وقتی به آن قضیه نگاه می کنند، خاطره­ ی تلخی برای شان تداعی می شود.
 اما خاطرات شیرین آنها در طول زندگی و پیش از آن حادثه ، چند حبه قند یا قاشقی شکراست. هرچند همیشه چای خاطرات را کاملاً شیرین نمی کند، اما قابل نوشیدن می شود.
بالاخره دوستان و خویشان پس از یک، دو یا چند سال ، لباس­های سیاه از تن شان بیرون می­آورند.
مادری پس از سال های بی شمار، هنوز داغدار فرزندش است هرچه تلاش کردند، نتیجه نداد.
 تنها به این رضایت داد که چند سال یک بار لباس سیاهش را با لباس سیاه نوی عوض کند.
او با این کار می گوید غمم همیشه تازه است و هیچ گاه کهنه نمی شود.
او وفادارترین مادر جهان است.«کعبه» تا ابد در داغ فرزندش امام علی (ع)، سیاه پوش می ماند.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟