دو داستان مینی مال از «سیدمهدی حسینی نژاد» شاعر، مترجم و نویسنده ی ایلامی
چشمان زخم ... / سه داستانک از سید مهدی حسینی نژاد
سرویس داستان بلوط/مرتضی حاتمی:«سیدمهدی حسینی نژاد» نویسنده و شاعر و مترجمی فعال است و تاکنون آثاری در این قالب ها منتشر کرده است.او به سرویس داستان بلوط عنایت ویژه دارد و آثار تازه و منتشرنشده اش را برای انعکاس ارسال می کند.ضمن سپاس از این نگاه و اندیشه ی فرهنگی و رسانه ای، تازه ترین آثارش را در ادامه با هم می خوانیم:
***
·       تمدید سکوت
پیرمرد داشت سختی هایی که کشیده بود را به یاد می آورد. وقتی بیشتر به گذشته خیره می شد، می دید فقط او سختی نکشیده است. همه مردم سختی کشیده بودند و زندگی به سختی می گذشت.
 برای فرزندان و نوه هایش از شادی های ساده ی روزگارش سخن می گفت.از اولین یخچالی که به شهرستان آنها آمده و مردم با چه شور و شوقی آب خنک نوشیده بودند. از غذاهای ساده ی آن روزگار، از شب نشینی ها و...
پیرمرد هم چنان حرف می زد، که نوه اش باقی مانده ی برنج و خورشت و... را توی سطل آشغال خالی کرد.
او نیز بیشتر به محرومیت­ های اکنون و گذشته اندیشید و سکوتش را تمدید کرد...


·       ماکت صوتی / تصویری
غروب بود. نسیم زیبایی می وزید، توی تاکسی، چشم انتظار یک مسافر دیگر بودیم. راننده به ماشین تکیه داده بود. او هم منتظر مسافر دیگر بود که بیاید. از رادیوی ماشین، تلاوت فوق العاده ای پخش می شد. از یک سو دوست داشتم مسافر دیگر بیاید و از سوی دیگر دوست داشتم بیشتر از تلاوت لذت ببرم، که ناگهان مردی عطرفروش آمد و سوار شد. راننده ، ماشین را روشن کرد و به راه افتاد. با حرکت ماشین ماکتی صوتی تصویری از بهشت به نمایش در آمد.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟