داستان کُردیِ «چاڵ» / اثر منصور یاقوتی
داستان کُردیِ «چاڵ» / اثر منصور یاقوتی
واێ تێژ پاییز وە ناو ئەو دەڕەێ بێ بن و تاریک ، خوەڵ وە گەڵالۊل کردیا و تاشەیل چای ئەکوتیاد نۊر چراێ لودرەیل و گرەیدرەیل و بڵدزرەیل و کامیونەیل وە ناو یەک چەرخ ئەخوارد، رانەندەیل دەمچاو خوەێان وە گەرد «ئاغابانو» یا چەفیە داگردۊن و هەوڵێان بۊ هەرچێ زۊتر چاڵ گەوراێگ بکەنن و دۊرەو بون و بچن و...

مەنسور یاقوتی:واێ تێژ پاییز وە ناو ئەو دەڕەێ بێ بن و تاریک ، خوەڵ وە گەڵالۊل کردیا و تاشەیل چای ئەکوتیاد
نۊر چراێ لودرەیل و گرەیدرەیل و بڵدزرەیل و کامیونەیل وە ناو یەک چەرخ ئەخوارد، رانەندەیل دەمچاو خوەێان وە گەرد «ئاغابانو» یا چەفیە داگردۊن و هەوڵێان بۊ هەرچێ زۊتر چاڵ گەوراێگ بکەنن و دۊرەو بون و بچن و نەپرسن ئڕاێ چە چاڵ ئەکەنن و ئڕاێ چە وەناو شەو تاریک و پڕ ترسە تا ڕوژ ناتێە مەعموریەت خوەێان تواو بکەن
ناسر رانەندەێ بڵدوزر ، پیاێ سی ساڵەێک بۊ وە گەرد بازوەیل کڵفت ، سینە پان و قوڵدڕ، مل وە کسێ نیەخەفان، وەناو جەنگ تا هەفت پێشت خوەێ بەستیو. ساحو چەن مەغازە و ساختمان و ماشین بۊ، ڕەشە بازار شار ئەو ئەچەرخان، ڕیش و سوێڵ مەلاپەسەن هیشتۊ و چەن کلکوانەێ عەقیق وە کلکێ بۊ،  هەرچێ وەلاێ خوەێ فکر ئەکرد ک وەناو  ئەو شەو تەنگ تاریک دۊرە وە شارەو ئابادی ، ک وەناوێ رووی و چەغەڵ و گورگ هات و چو کردیان ، ئەێ چاڵ گەورا ئڕاێ چە ئەکەنن، عەقڵێ وە هیچ کورەێ نیەرەسیاد
وە یەێ نەفر ک وە پێشت تاشێ گل خواردیا ، پرسیاد:
وەێ ڕێە گەنج کەفتێەسە دەیشت؟
کەسێ جواوێ نەدا، ناسر وەگەرد خوەێ وەت:
وە تفەنگ کووڵێ ئەنازێد، شوانە زا
تا کامیون ترەک بارگیری بکاد، وە یەێ نەفەر ک تفەنگ وە کووڵێ بی پرسی:
مانێ نەوید براگیان، سیار کیشید؟؟
یارو وە گەرد برووێ  جواو "نە" دا
ناسر پرسی:
مناڵ کورەید؟
یارو تفەنگ وە کووڵێ جیا کرد، زانو دا، گەڵەنگەدن کیشاد و کلک نیادە بان ماشە، ناسر ترسیاد ، هەڵگەردیا و چویە ناو ئوتاق بۊچک بوڵدزر و، وەت:
گمە کردم باوە....
وە ناوزگێ دشمینێ داد و لاێ خوەێ وەت"من ناناسی، زرانی بێە زۊ، لابد تواێ یەێ رگبار وە بان من خالی بکەید؟ باوگد باێە درارم
تیغەێ بوڵدزرێک سپەر کیشادە بان و چوی بەرەو پیاێ تفەنگ وە کووڵ ، دەنگێ هێز گرد: چە توای بکەی ئەحمەق؟
دەنگ فەرماندە بوی  ک دەمچاوێ داگردۊ و چەوەیلێ دیار بوی، ناسر وەت:
توام کار بکەم چە بوی یە؟
بچو بەرەو ئەولا، حەواست بو
خەتا بکەی یەێ گولە ئەنەمە ناو موخت
تو؟
بەڵێ ، من
ناسر ، بوڵدزر خاموش کرد، پیادە بوی ، وەت: بچو روشنێ بکە
خەفە، بێدەنگ بو، بچو روشنێ بکە سات سر!
ناسر دا مل فەرماندە وەت:
خوی ڕیە، مەعزرەت بتوا
فەرماندە دەسێ برد بەرەو کوڵتێ،
ناسر مچ دەسێ وا فشار دا
ک وە زرانوی درات
وەێ مەوقەع حس کرد لۊلە تفەنگێ نیانەسە پێشتێ، تواس هەڵوێ گەردێ، وە قونداق تفەنگەگە وا دانە پێشت ملێ ک کەفتە ناو خاک خوەڵ،
فەرماندە وە لەقە دادە بان دەنەێ
وە پوتین دادە ناو دەمێ
دێانێ شکیا و شوڕەێ خۊن ڕژیا ناو دەمێ
فەرماندە دەستور دا:
بوەسینەێ ک بخەیمەێ ناو چاڵ

فەرماندە وە رانەندە گرەیدر دەستور دا
پڕ بانێ خوەڵ بکە
ناسر ترسیاد، هێز گرد و ناڵی
غەڵەت کردم!
چە بوی یە؟!!
ئڕاێ چە دەینە لیم؟؟؟

دەنگت بوڕ ئەوڵە
ئێ منافقە بخەینە ناو چاڵ

ناسر ناڵی
وە سوئاڵ کردن مەنزورێگم نەوی
ئشتبا کردم، من ژن و مناڵ دێرم، غەڵەت کردم

فەرماندە وە قینەو وەت:
جانوەر ! مەگەر نازانی یەێ ئمشەو نەباس چون و چرا بکەی و کەڕ و کور و ڵاڵ بۊد؟؟؟
زانستم وە بان چەو
چەفت بوی ک دەس فەرماندە ماچ بکاد
فەرماندە وەت:
یەێ کەم کار کردی گوڕت گوم بکە...
ناسر لە پێشت فەرمان نیشت
فەرماندە وە ناو گوش پیاێ تفەنگ وە کووڵ چێشتێ وەت و بەعد وە ناو تاریکی گوم بوی،
پچە پچ فەرماندە وە چەو ناسر دۊر نەمەن، ترسیاد، وە لاێ خوەێ ناڵی
یا خودا خوەد بڕەسە دادم
وە گەرد زندگی خوەم بازی کردم
وە چاڵ گەورا و تاریک و دریژ تماشا کرد و گیانێ لەرزیاد و هناسەێ سەردێ کیشا
سە ساعەت وە نیمە شەو چوی و بێشتر وە یەێ ساعەت حەق نێاشتن کار بکردان،، وەگەرد چەوەیل بەسریا وە ئەورە دۊر بویان، بەعد سوار تێارەێا کردیان و سەد فەرسەخ دۊرتر وە وڵات خوەێان بردیانەێان

ناسر وە لاێ خوەێ وەت:
ئەگەر نەهێوام وە ناو ئێ چاڵە ، چاڵم ئەکەن، ئەو پچ پچە بێخود نەوی

یەێ کەم ئیلا و ئەولا تماشا کرد و وەت:
یە سەراژێری بوڵدزر وڵ ئەکەم و ئەهێوام
من مناڵ شاخ و کیوم ، وە شەو تاریک زاتم ناچێد
بوڵدزر بردە نوا
یەێ ئان دەندە خەڵاس 
وەناو تاریکی پییە خوار و هیشتە فەرار
فەرە دۊرەو نەوی ک پێشت سەر یەک رەگبارێ خالی بوی و نۊر ئەفکەنێان وە شونێ چەرخ خواردن...
نظرات [۱]
پنجشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ :: ۲۰:۲۶
دەس خوەش ئوستاد یاقووتی
اطلاعات شما ذخيره شود ؟