برف نام دیگر من است / دو شعر از مریم رحمانی
برف نام دیگر من است / دو شعر از مریم رحمانی
مریم رحمانی، متولد خرداد ماه۱۳۶۳ کرمانشاه. دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه آثار: چاپ کتاب شعر با عنوان ( جهان دو نیمه است ، من و سکوت) نشرفصل پنجم.۱۳۹۴. ۲- چاپ کتاب شعر با عنوان « شعرهایت از شال گردنم عبور می کند» توسط انتشارات فصل پنجم.۱۳۹۱ ۳- چاپ کتاب گردآوری مجموعه شعر جوان کرمانشاه با عنوان« ناگهان اتفاق نمی افتد» .انتشارات فصل پنجم.۱۳۹۱. ۴- و ...
۱)
برف نام دیگر من است
هنگامی که از خودم فرو می ریزم
و ردّ پای کسانی که می شناختم در من دفن میشود
کسانی که پرتاب شدند/ زمین خوردند/ آب شدند
نام دیگر من نیز
در من یخ زده است

۲)
-گندمزارها و آبها_
_کشته ها و شاعرها-
                    به سمت تو می آییم
(گندمزارها) آمده اند تا در دستان تو تقسیم شوند
سهمی برای داس ها
سهمی برای تنورها
اما من می خواهم آن قسمتی از گندمزارباشم
که سهم گنجشکِ حرم تو میشود
(آبها ) آمده اند از تعداد سالهای خشک حرف بزنند
از تعداد خیابان هایی که هر روز شسته می شوند
تا خون تازه بر سنگفرش نایستد
سایه ی ذوالفقار نایستد
می خواهم آن قسمتی از آبها باشم
که در کاسه ی کوچکی بی قرار می شود
تا او را وضو بگیری
(کشته های) امسال آمده اند
تا در  هر پیراهن خونینی ذوالفقار بایستد
و اذان هر روز فریاد تواست
« وای بر آنکه برادر مسلمانش را بکشد»
اما مولای من!
(شاعرها )هیچوقت نمی آیند
چراکه تنهایی ات را با هیچ واژه ه ای نتوانستند بنویسند.
نظرات [۱]
جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ :: ۰۳:۰۶
خانم رحمانی شعر شما هیچ نشانه ای از زن بودن شما ندارد!! شما زحمت شعر مردان را می کشید!!
اطلاعات شما ذخيره شود ؟