صور خیال در دیوان سید یعقوب ماهیدشتی / مسعود باوان پوری
صور خیال در دیوان سید یعقوب ماهیدشتی / مسعود باوان پوری
ادبیات کردی،ادبیاتی بی¬نهایت غنی وسرشار از تصاویر خیال انگیز و در عین حال ساده و دلنشین می¬باشدکه متأسفانه بنابر هر دلیلی ناشناخته مانده است. شاعران کردزبان نیز طبیعتا از این گمنامی بی¬بهره نبوده¬اند. سیدیعقوب ماهیدشتی، شاعر توانمند کردزبان،یکی از شاعرانی است که به زیبایی هرچه تمامتر به خلق تصاویر هنری و دل¬انگیز پرداخته است...

چکیده

ادبیات کردی،ادبیاتی بی¬نهایت غنی وسرشار از تصاویر خیال انگیز و در عین حال ساده و دلنشین می¬باشدکه متأسفانه بنابر هر دلیلی ناشناخته مانده است. شاعران کردزبان نیز طبیعتا از این گمنامی بی¬بهره نبوده¬اند.  سیدیعقوب ماهیدشتی،  شاعر توانمند کردزبان،یکی از شاعرانی است که  به زیبایی هرچه تمامتر به خلق تصاویر هنری و دل¬انگیز پرداخته است.
نویسندگان این جستار، سعی نموده¬اند با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوای دیوان شاعر نمونه¬هایی از صور خیال موجود در شعر وی را به تصویر بکشند. نتایج پژوهش حاضرنشان می¬دهد که شاعر بیشترین استفاده را از تشبیه بلیغ و کنایه در شعرخویش داشته است. سیدیعقوب با هنرمندی و ظرافت خاص و با بهره¬گیری از تشبیهات و استعاره و کنایه مقبول و مفهوم عام، توانایی بالای خود را در سرودن شعر نمایان ساخته است.
کلمات کلیدی: صور خیال، سید یعقوب ماهیدشتی، دیوان، ادبیات کردی

فایل PDF : sayed yaghoobe mahidashti.pdf


نظرات [۱]
یکشنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ :: ۰۱:۰۸
لطفآ کتب شعرای کورد و لک و از جمله دیوان سید یعقوب را در سایت بارگذاری کنید
اطلاعات شما ذخيره شود ؟