زندگینامه علی الفتی (شاعر سرپل ذهابی)
علی الفتی، (زادهٔ ۱۳۵۶ در سرپل ذهاب-)، شاعر کُردزبان و از پیشگامان شعر  دهه ی هفتاد شمسی کردی جنوبی است. وی به زبان فارسی هم شعر می‌گوید و داستان می‌نویسد. کتاب «سانه ناو» الفتی در نخستین فستیوال ادبی مولوی کرد در سنندج در خردادماه سال ۱۳۹۱ به عنوان برگزیده شعر کردی در پنج سال اخیر معرفی گردید.
آثار
شعر
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، آهوان ملل ، تهران: نگاه، ۱۳۹۱.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، آنها از مرگ ترسیده بودند ، تهران: نشر داستان، ۱۳۸۸.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، از ای‍ن خ‍واب‍ی‍ده‌ت‍ر ، م‍ش‍ه‍د: ب‍وت‍ی‍م‍ار، ۱۳۸۴.غیر قابل چاپ اعلام گردید
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، خ‍اک‍س‍ت‍ری ، ک‍رم‍ان‍ش‍اه: چ‍ش‍م‍ه ه‍ن‍ر و دان‍ش، ۱۳۸۱.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، راخ ، ت‍ه‍ران: ن‍گ‍ار و ن‍ی‍م‍ا (ن‍گ‍ی‍م‍ا)، ۱۳۸۳.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، هوای هرات ، مشهد: بوتیمار، ۱۳۸۸.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، سانه ناو: مجموعه شعر (دو زبانه کردی- فارسی) ، تهران: داستان، ۱۳۸۹.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، گەرمەشین: مجموعه شعر کردی کلهری ، کرمانشاه: باغ نی، چاپ سوم: ۱۳۸۹.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، گیان: مجموعه شعر کردی کلهری ، کرمانشاه: باغ نی، ۱۳۸۷.
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، سزیان وه‌فر ، کرمانشاه: مؤلف، ۱۳۹۲.

داستان
    ال‍ف‍ت‍ی، ع‍ل‍ی، به روایت دوربین روسی ، مشهد: بوتیمار، ۱۳۸۷.

اطلاعات شما ذخيره شود ؟