هه‌م پرزه پرزِ واران.../ فروزان حسینی.سرپل ذهاب
هه‌م پرزه پرزِ واران.../ فروزان حسینی.سرپل ذهاب
بلوط: شعر کُردی در بین زنان شاعر خوش ذوق کلهری نویس اگر چه همپای مردان حرکت نکرده اما همچنان پویا و امید بخش است. این طیف از شاعران البته بیش از هر قالب و سبکی هواخواه اشعار کلاسیک هستند. شعری از خانم فروزان حسینی از شاعران خوب سرپل ذهابی پیش روی شماست:


هه‌م پرزه پرزِ واران چِمان وه هاره  ئِمشه‌و 
میوان به زمِ سیوره جفتی گلاره ئِمشه‌و

هه وروو هه لا ره سیدن نقره و ته‌لا رِشیدن
سیورانه ی ئاسمانه واران بوواره ئِمشه‌و 

یه  زلف هیوول خووه ر  نه یه خه رمان ده‌ژیگه 
له ی ده ر وه چه و دیاره له ی ته ک ده واره ئمشه‌و 

گِری تاوو سه وینه گری نازِ دِجاره 
به شِ خودا  له ئِشقه ئی نه رمه واره ئِمشه‌و

هانه ولات شه ونم پررِن له هیور ئه‌و سا 
گه رمِن له ئاگر ئِشق ئه و دو سوواره ئِمشه و 

سورمه و جفتی گِلاره شه واره و یه ی هه ساره 
یه ره سم کورده واره ته وه ق سوواره ئمشه  و 

https://telegram.me/joinchat/BRK_fUAaKgpjwjn۴QRCsTQ
اطلاعات شما ذخيره شود ؟