چه‌ن شێعر له‌ مۆحه‌مه‌د جه‌واد جه‌لیلیان
چه‌ن شێعر له‌ مۆحه‌مه‌د جه‌واد جه‌لیلیان
م زمسانـێ له‌ ده‌ردم کـه‌س نیه‌زانێ
خه‌م ساڵه‌یـل سـه‌ردم کـه‌س نیه‌زانێ
هـه‌ خـوه‌م زانم که‌ وه‌ ناز تماشـاد ؛
چه‌ کردیده‌ وه‌ گه‌ردم که‌س نیه‌زانێ
...


م زمسانـێ له‌ ده‌ردم کـه‌س نیه‌زانێ
خه‌م ساڵه‌یـل سـه‌ردم کـه‌س نیه‌زانێ
هـه‌ خـوه‌م زانم که‌ وه‌ ناز تماشـاد ؛
چه‌ کردیده‌ وه‌ گه‌ردم که‌س نیه‌زانێ

تــۆ میلکانـم رمــانـی یه‌ حه‌قـم نه‌ۊ
پــه‌ڕ و باڵــم شـکانی یه‌ حـه‌قـم نه‌ۊ
له‌ داخ تـۆ سـه‌رم هه‌ڵگـردم و چیـم
وه‌لی یه‌ێ رووژ زانی یه‌ حه‌قم نه‌ۊ

ئشــاره‌یـل چــه‌ود ئاخــر کـوشـێده‌م
چه‌و مــه‌س له‌ خه‌ود ئاخر کوشێده‌م
ئه‌گه‌ر گیان ده‌ر بکه‌م له‌ چین زۆڵفد
دڵـــه‌ێ لـامـه‌سـه‌ود ئاخـر کـوشێده‌م

تـۆ هیورد هه‌ر ئه‌زاوه‌ دڵ گوناێ چه‌س 
ده‌مـد پیـاڵـه‌ێ شـه‌راوه‌ دڵ گوناێ چه‌س
شـه‌وێگ چیـدن وه‌تـی یـه‌ کـار دونیاس
ئـه‌گـه‌ر دونیـا خـراوه‌ دڵ گوناێ چه‌س

چــه‌نێ زه‌خمه‌یل کـاری ها له‌ گیانم
چـــه‌نـــێ داخ دیـــاری هــا له‌ گیانم
تۆ ده‌ریاێ له‌ شه‌راو ها ناو چه‌وه‌یلد
م ده‌یشتێگ له‌ خوماری ها له‌ گیانم

دڵ ده‌س نه‌ـسـره‌وم لـێـوا وه‌ پیم کرد
په‌ژاره‌ێ هه‌ر شه‌وم لێوا وه‌ پیم کرد
له‌ زیـوخ ئاسـمان کـه‌و نییه‌تــرســـم
م یار چـه‌و کـه‌وم لـێــوا وه‌ پیم کرد

م دی وه‌ ره‌نج و خـه‌م هـــووکاره‌ بیومه‌
وه‌ دنیـاێ پـــڕ له‌ تــه‌م هــووکاره‌ بیومه‌
وه‌ بێ ده‌نگ سزیه‌م و که‌س هه‌ر نیه‌زانێ
م وه‌ ســزیان خــوه‌م هـــووکاره‌ بیومه‌

بخه‌ن گش که‌س بخه‌ن باو تا بچیمن
قــه‌ریبـی تـا وه‌ چــه‌ن باو تا بچیمن
مـن و ت جاێ له‌ ئێ ویرانه‌ نه‌ێریم
لــــه‌ ئـێـره‌ دڵ بکـه‌ن باو تا بچیمن
اطلاعات شما ذخيره شود ؟