کتاو پر لووچ و پووچێگم! / دو شێعر له سومه‌یه‌ سه‌فه‌ری
کتاو پر لووچ و پووچێگم! /  دو شێعر له سومه‌یه‌ سه‌فه‌ری
م ئاخرێ لەی شارە چم، چم تا هناز هاز خوەم
هانا لە کوورە خەفتێیە، لە سای خودا شینم بکەم
م ئاخرێ پا دەم لە گەز، تا چەو بنووڕێ کوت‌کوتم
تەرمم لە بان شان خوەم تا قەورسان تەم هە بەم
...


۱
کتاو پر لووچ و پووچێگم له ناو تەنیاێ خوەم پڵ خوەم
هە گل خوەم،تەم چەوەیل پێچا،هه دڕیەم له دەرۊن کەم کەم

م ورسێ یەێ تماشاێگم،یه چەن ساڵه له خوەڵ تێرم
قەسەم وه ناو ڕۊ جڵدم،ژیانم لەێ هەوا دی بەم

تمام جامەکەیل دینەم ک سەفحه سەفحه داڕزیام
له بان زەۊ فڕه دریام،له جی دەس دی هه تک پا خوەم

له ڕۊ بەرگ سیەم گیرم،ئەراێ  واژەیلم ئاخینم
وه مردشوورەگەم بۊشن که مزیانی ئەۊیش خوەم دەم

بزانن لەێ وڵاتیشه نەخوەنیاێ هەر له خاک نریەم
تمام سەفحە سەفحەیلم،له بان ئاو ئاگر دەم

م زانم ک دەنگم سزیەێ،هه بوو کز له وڵاتم تێ
هه خەت خەت پاک پاکۊمه،مەگەر بوو زینیەو بووم هەم

م هەم ئاو و م هەم ئاگر،له نیشان پاک پاکم کەن
پێیا بۊمه له باوان و له داوان و له تام تەم


۲
م ئاخرێ لەی شارە چم، چم تا هناز هاز خوەم
هانا لە کوورە خەفتێیە، لە سای خودا شینم بکەم

م ئاخرێ پا دەم لە گەز، تا چەو بنووڕێ کوت‌کوتم
تەرمم لە بان شان خوەم تا قەورسان تەم هە بەم

م ئاگر دەم هناس تەم، خەت خەم لە بان فەسڵەگان
زانم ک باوەڕ پا بڕێ، م ئاخرێ ئێ کارە کەم

وە ژان مەنم هە ها لە کوو تەمام‌بۊن ژینەگەم
تا کەی بشارمەو دڵم لە نادیارەیل خەم

چەپ چەپ وڕاوە دڵ بەساس چەنێ دروو دامە وە خوەم
گووشم کەڕە، کەمەو بکەن، دروو فەرە و خودا، قەسەم

م ئاخرێ یەی ڕووژ تر نیشانی لە نەۊن گرم
تا هوونکەو بوودن دڵ دنیای شەوار تام تەماطلاعات شما ذخيره شود ؟