غزلی کوردی از بابک دولتی
غزلی کوردی از بابک دولتی
جغرافیای زبانی و فرهنگی کرماشان بە تلاقی دو دریای پرخروش شباهت دارد. از یک سو زبان فاخر آبا و اجدادیمان کوردی است با تمام شوریدگی ها و شورشگرهای زبانی اش که خود حکایتی تماشایی دارد و از دیگر سو زبان رسمی کشور نیز با سابقه ای روشن نویسندگان و شاعران را واداشته تا برای فتح آن جغرافیای زبانی بکوشند و مخاطبان بیشتری را به دنیای جلوه گری های قلمی خود بکشانند....

نووڕسمه جامه‌کێ هه‌ناس له‌ تێ نه‌ۊ

جغرافیای زبانی و فرهنگی کرماشان بە تلاقی دو دریای پرخروش شباهت دارد. از یک سو زبان فاخر آبا و اجدادیمان کوردی است با تمام شوریدگی ها و شورشگرهای زبانی اش که خود حکایتی تماشایی دارد و از دیگر سو زبان رسمی کشور نیز با سابقه ای روشن نویسندگان و شاعران را واداشته تا برای فتح آن جغرافیای زبانی بکوشند و مخاطبان بیشتری را به دنیای جلوه گری های قلمی خود بکشانند.

 بابک دولتی از جمله هنرمندان خوشنام کورد کرماشان است که در عرصه غزل فارسی نامی معتبر دارد و به قول خودش "مشقهایش را در غزل فارسی نوشته تا جدی ترین کارهایش را برای آفرینش در ادبیات کوردی بگذارد." به زودی اولین مجموعه شعر کوردی بابک با نام "خەو" روانه بازار نشر می شود.


نووڕسمه جامه‌کێ هه‌ناس له‌ تێ نه‌ۊ/ 

چه‌و شه‌که‌تم هر‌چ‌گە تواس له‌ تێ نه‌ۊ

ته‌م ته‌مه‌لۊلی وه بانِ باخ ڕچگیا/

یه‌ێ گله دارِ چنارِ ڕاس له‌ تێ نه‌ۊ

له‌ێ زه‌ۊە چه‌و جیق داس کرته‌ ملِ که‌رت/

نووڕنه پیمه‌و ولی شناس له‌ تێ نه‌ۊ

نووڕسمه داره‌گان ئه‌سیرِ زقم بۊن/

داخمه په‌رته‌ک شِری وه خواس له‌ تێ نه‌ۊ

هس‌کوتِ وا داره‌گانِ لاڵ شکانۊ/

جوورِ قێامه‌ت چه‌پی کراس له‌ تێ نه‌ۊ

له‌ی هه‌مه کولا ت بۆش یه‌ی گله ده‌مچه‌و/

پای قسه‌گانِ دیوه‌که‌ی وساس؛ له‌ تی نه‌ۊ

نووڕسمه ئێ کۊه‌یلِ ڕۊتِ په‌ژاره/

چوزِ بەڕۊ هه‌نجیاسه داس له‌ تێ نه‌ۊ

نووڕسمه جامه‌کێ وه تۊش که‌سێ ناید/

نووڕسمه جامه‌کێ هه‌ناس له‌ تێ نه‌ۊ 

بابه‌ک ده‌وڵه‌تی

نظرات [۱]
جمعه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ :: ۱۸:۱۷
له‌ێ زه‌ۊە چه‌و جیق داس کرته‌ ملِ که‌رت/ نووڕنه پیمه‌و ولی شناس له‌ تێ نه‌ۊ این بیت از لحاظ زمانی دچار اشکال است
اطلاعات شما ذخيره شود ؟