مادر ای سنگ صبور دردها / شعری از امرالله عظیمی
مادر ای سنگ صبور دردها / شعری از امرالله عظیمی
مادر ای دریای مهر بی کران
زیر پای تو بهشت جاودان
مادر ای سنگ صبور دردها
ای علاج خوش ظهور دردها
مادر ای محراب رمز و رازها
...


"مادر ای زیبا ترین شعر خدا"
مادر ای بالا ترین دست دعا
مادر ای دریای مهر بی کران
زیر پای تو بهشت جاودان
مادر ای سنگ صبور دردها
ای علاج خوش ظهور دردها
مادر ای محراب رمز و رازها
آسمان آبی پروازها
مادر ای استاد درس زندگی
ای پناه لحظه ی درماندگی
مادر ای آیینه ی این روزگار
انعکاس جلوه ی پروردگار
مادر ای شمع وجودت پر زنور
روشنی بخش جهان سوت و کور
از ازل تو شاهکار خالقی
بهترین معنای عشق وعاشقی!
ای تمام لحظه هایت با خدا
ای کلام وگفته هایت بی ریا
جان به قربان نگاه خسته ات
بوسه بر دستان پینه بسته ات
اطلاعات شما ذخيره شود ؟