پیام آور بهار در فرهنگ عامه ی کرمانشاه کیست ؟ دکتر رضا موزونی
پیام آور بهار در فرهنگ عامه ی کرمانشاه کیست ؟ دکتر رضا موزونی
در فرهنگ ایرانی پیام آور سال نو و بهارشخصیتی اسطوره ای بنام ( عمونوروز ) است. عمونوروز پیرمردی است با کلاه نمدی و ریش و زلف حنا گرفته که با شالی برکمردرآخرین روز زمستان به خانه ها سر می کشد وپیرزنی منتظر اوست و خانه اش را آب وجارو می کند وقلیان را برایش چاق می کند ...

هفته نامه صدای آزادی : در فرهنگ ایرانی پیام آور سال نو و بهارشخصیتی اسطوره ای  بنام ( عمونوروز ) است. عمونوروز پیرمردی است با کلاه نمدی و ریش و زلف حنا گرفته که با شالی برکمردرآخرین روز زمستان به خانه ها سر می کشد وپیرزنی منتظر اوست و خانه اش را آب وجارو می کند وقلیان را برایش چاق می کند وآنقدر منتظر می ماند که خسته می شود وخوابش می برد وقتی که بیدار می شود می بیند خانه دست خورده و چند پک هم  به قلیان زده شده و می فهمد که عمو نوروز آمده و نخواسته که او را از خواب بیدار کندو رفته است .
پیرزن ناراحت می شود وتا سال بعد منتظر می ماند.
🍁در فرهنگ مسیحیت شخصیت سال نو میلادی وپیام آور مهربانی شخصیتی بنام (بابا نوئل) است .اوپیرمردی چاق و مهربان است که به بچه ها هدیه می دهدو گفته می شود برگرفته ی شخصیتی کشیش بنام سن نیکولاس است که در قرن چهارم میلادی می زیسته و حامی فقرا بوده است .

🍁اما در فرهنگ عامه کرد دراولین روز بهار که بنابه روزشمار خاص خود زودتر از نوروز رسمی آغاز می شود.پیرزنان آشی یا حلیمی را می پزند از دانه های گندم و حبوباتی دیگر و به اتفاق خانواده  با شادی باهم می خورند و اعتقاد دارند در این شب شخصیتی بنام (دالگ اول وهار)به خانه ها سر می کشد وباید سهم او را حتما در قابلمه بگذارند و باور دارند که دالگ اول بهار وقتی می آید از آن آش می خورد وباعث برکت آن خانه می شود  
دالگ اول وهار نه به یک خانه ی خاص، که به تمام خانه ها سر می کشد .در برخی مناطق مثل گوران او را گاواره وه کول (گهواره به دوش ) و در برخی مناطق هم او را میم برجم هم گفته اند و آشش را هم به همین نامها نامیده اند .
نکته ی جالب اینکه برعکس عمو نوروز وبابا نوئل پیام رسان سال نو در فرهنگ کرد زن است .مادری مهربان که دستش برکت دارد.
 دالگ اول وهار(مادر آغاز بهار) زنی است که  در اینجا نماد زایش و رویش و آغاز زندگی و حیات بخش است .و اعتقاد نگارنده این سطور آن است که نباید براحتی از کنار باورهای به ظاهر ساده ی فرهنگ عامه گذشت ،چرا که فرهنگ عامه سرشار ناگفته ها واسطوره است .
اطلاعات شما ذخيره شود ؟