برزگداشت استاد منصور یاقوتی/ سال ها بپاید باقلم/ محمود بدرطالعی
 برزگداشت استاد منصور یاقوتی/ سال ها بپاید باقلم/ محمود بدرطالعی
از نگاه این قلم،توانایی یاقوتی هم در داستان های کوتاه و هم در رمان هایش قابل اعتنا ورشک برانگیز است. اشاره می کنم به:چشم هیچکاک آخرین مجموعه ای که از این نویسنده دیده ام و...

 منصور یاقوتی را با اولین اثرش مجموعه داستان "زخم" که در سال ۵۲ از سوی نشر" شبگیر" منتشر شد،شناختم. مجموعه ای متاثر از زندگی نویسنده در روستاهایی که معلمی می کرد.همدردی و مهربانی نویسنده در جای جای داستان ها به چشم می خورد.
بعد ها کارهای دیگری از این نویسنده در آمد و نشان داد که منصور یاقوتی با مردم سرزمینش و با قلمش قراری گذاشته  که تا پای جان همچنان از درد و زخم و زندگی مرارت بار آنها بگوید و بنویسد. از ظلم و جور ظالم و از پایمردی مردمان ستم کشیده.
کارهای بعدی نویسنده "گل خاص"، "چراغی برفراز مادیان کوه"، "سال کوربه"،"دهقانان"و...یکی  پس از دیگری منتشر شدو جای خویش را در میان خوانندگان پیدا کرد. منصور یاقوتی از زخم تا "چشم هیچکاک" راه درازی را طی کرده و تلاش نموده با تحولات جامعه گام بردارد و نگاه خویش را گسترش ببخشد.
علیرغم نامرادی ها و کجرفتاری های زمانه-که برهمه ی ما رفت-و دست اندازها و کش و قوس های زندگی برپای ایستاد.
همان گونه که در باره ی"هدایت"گفته اند؛یاقوتی نیز در زندگی همان گونه است که در داستان هایش. از نگاه این قلم،توانایی یاقوتی هم در داستان های کوتاه و هم در رمان هایش قابل اعتنا ورشک برانگیز است.
اشاره می کنم به:چشم هیچکاک آخرین مجموعه ای که از این نویسنده دیده ام و رمان:"بن بست" که در آن راوی نقش بی طرف دارد و گاه خود زنی می کند؛که زمانه ی خود را شهادت می دهد.
بار دیگر سالروز تولد این نویسنده ی پرتوان و دوست داشتنی را به  او و اهل قلم و مردم سرزمینش تبریک می گویم و آرزو می کنم سال ها بپاید به نیکی و سرافرازی.چنین باد.
 -۲/۱۲/۹۶
اطلاعات شما ذخيره شود ؟