مدیرمسؤول صدای آزادی: یاقوتی یکی از سه ضلع موفق مثلث داستان نویسی کرمانشاه است
مدیرمسؤول صدای آزادی: یاقوتی یکی از سه ضلع موفق مثلث داستان نویسی کرمانشاه است
وی یاقوتی را یکی از سه ضلع مثلث داستان نویسی در کرمانشاه دانست که همگام با درویشیان و افغانی در دهه‌ی پنجاه خورشیدی فراتر از کرمانشاه در ادبیات داستانی ایران، نامهایی معتبر بوده و تا همیشه هستند.
آیین بزرگداشت استاد منصور یاقوتی در روز پنجم اسفندماه ۱۳۹۶ با حضور چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دفترهفته نامه صدای آزادی برگزار شد
در ابتدای این مراسم مدیرمسؤول صدای آزادی ضمن خیرمقدم به مهمانان، به برخی از مشکلات فرهنگی استان کرمانشاه اشاره کرد و یادآور شد که ما در معرفی الگوهای فرهنگی دچار اشتباه شده ایم. همین مسئله ما را از معرفی چهره های شاخص فرهنگی،هنری محروم کرده است.
وی یاقوتی را یکی از سه ضلع مثلث داستان نویسی در کرمانشاه دانست که همگام با درویشیان و افغانی در دهه‌ی پنجاه خورشیدی فراتر از کرمانشاه در ادبیات داستانی ایران، نامهایی معتبر بوده و تا همیشه هستند. 
آهنگرنژاد از اینکه تاکنون از سوی متولیان فرهنگی به این چهره‌ی بزرگ ادبیات کرمانشاه و ایران توجهی نشده گلایه داشت و گفت: در طول سالهای مدید این استان از مدیران موفق فرهنگی خالی بوده است.
گزارش کامل این آیین بزرگداشت منتشر می شود 

اطلاعات شما ذخيره شود ؟