نه شه‌و دێرم نه خه‌و دێرم نه هاڵێ / حیدر علی شفیعی - ایلام
 نه شه‌و دێرم نه خه‌و دێرم نه هاڵێ / حیدر علی شفیعی - ایلام
شفیعی متولد چرداول یکی از شهرستانهای سرسبز استان ایلام ،بیش از ۲۵ سال است در حوزه ی ادبیات کردی فعالیت دارد ، شفیعی در قالب دوبیتی و مثنوی با موضوع طبیعت استان آثار قابل قبولی به مخباطبین شعر کردی ارائە دادە است...


 شفیعی متولد چرداول یکی از شهرستانهای سرسبز استان ایلام ،بیش از ۲۵ سال است در حوزه ی ادبیات کردی فعالیت دارد ، شفیعی در قالب دوبیتی و مثنوی با موضوع طبیعت استان آثار قابل قبولی به مخباطبین شعر کردی ارائە دادە است
******** 
سه دوبیتی از حیدر علی شفیعی _ ایلام 

۱

په‌ری  هه‌م سه‌ر ده لیم شێوان و کوشته‌م
وه خیزه‌و چگ ئه‌ڕا باوان و کوشته‌م
په‌ری وه دۊری و داخ گرانێ
سخانم بن وه بن تاوان و کوشته‌م

۲
نه شه‌و دێرم نه خه‌و دێرم نه هاڵێ
وه یانگ جوورم و وێنه‌ێ  مناڵێ
هه‌وا ناجووره تا کوو باڵ بگرم
نه قول دێرم نه په‌ڕ  دێرم  نه باڵێ

۳
ده کۊچه چه‌پڵه‌رێزانه بچیمن
ده‌زۊرانی کوڕ خانه بچیمن
رمه‌ێ دوهڵ و هڕه‌ێ ساز و سه‌مایه
بێا سۊره ده ئی بانه بچیمن

🔶 @balout۲۰ 🔶
اطلاعات شما ذخيره شود ؟