گرتن ، بەسانەم ، تا لە حەڵقم شین و وەێ باێ / بابک دولتی غزلسرای معاصر
گرتن ، بەسانەم ، تا لە حەڵقم شین و وەێ باێ / بابک دولتی غزلسرای معاصر
گرتن ، بەسانەم ، تا لە حەڵقم شین و وەێ باێ
ڕمیانە کوڵم ، تا چەوەیلم، هەر کزەێ باێ
ڕمیا قڵاگەم ، بان ئەنودێ کەم بمینــێ
مشتێ خەڕگ ، هاوە دەسم، وسیامە، «کەێ» ، باێ
...


گرتن ، بەسانەم ، تا لە حەڵقم شین و وەێ باێ
ڕمیانە کوڵم ، تا چەوەیلم، هەر کزەێ باێ

ڕمیا قڵاگەم ، بان ئەنودێ کەم بمینــێ
مشتێ خەڕگ ، هاوە دەسم، وسیامە، «کەێ» ، باێ

پف کە ، لە ئێ سازە ، چەمەر باێە لوا بوو
یە ڕوژ° ئاغا میڕەوە ، بیلا ڕمەێ باێ

داخم ئڕاێ ، ئەو سەرسواری ماینە چەرمێ
داخم ئڕاێ مردن، نیەزانم ، وەێرە کەێ باێ

سیمێ لە لیم کیشانە تا مردن دەنگم ناێ
وسیامە تا ، یەێ واێ خوەشێ لە مڵک° رەی باێ

هە چاخ کەم ، ئێ چوخە ، تا بۊنم چە بوودن
وسیامە تا لە دارەگان ، بو زەردە بەێ باێ

وریا خەفم، دەورم گرن ، ئەر هوشمەو نەو
بڕنەو کوڵێ، هەڵگرتمە ، تا وەخت° خوەێ باێ

نظرات [۱]
شنبه، ۰۷ فروردین ۱۳۹۵ :: ۱۵:۰۴
سلام آفرین کاکه بابک . نیشان دای که و زوان دالگیش فره استادی.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟