ئەزموون مودرنیتە لە شێعر کوردی؛ دەرفەت یا گیچەڵ مودڕنیسم
ئەزموون مودرنیتە لە شێعر کوردی؛ دەرفەت یا گیچەڵ مودڕنیسم
سەرهەڵدان سەنعەتی و ئاڵ‌و‌گوڕ فەرهەنگی، کومەڵایەتی و ئابووری له نیمەی دوێم قەڕن نوزدەهم و سەرەتای قەڕن بیسم ک جهان تۊشیار گووڕان له مەفهومەیل بنەڕەتیێگ؛ لەوای "متافیزیک" و "دین" و " شێوەی تەولید" و "هەڵس‌ونیش ئنسان گەرد جهانا" هات، وە دەورەی مودڕن یا مدڕنیتە ناو گیر بۊە. ..

شێردڵ ئێڵ‌پوور 
  سەرهەڵدان سەنعەتی و ئاڵ‌و‌گوڕ فەرهەنگی، کومەڵایەتی و ئابووری له نیمەی دوێم قەڕن نوزدەهم و سەرەتای قەڕن بیسم ک جهان تۊشیار گووڕان له مەفهومەیل بنەڕەتیێگ؛ لەوای "متافیزیک" و "دین" و " شێوەی تەولید" و "هەڵس‌ونیش ئنسان گەرد جهانا" هات، وە دەورەی مودڕن یا مدڕنیتە ناو گیر بۊە. لە شوونێ له ئەدەبیات و هنەر مەکته‌بێگ کەفتە رێ  وە ناو مودڕنیسم ک سەرەتای ها له لای سەمبولیسم فەرانسە و شاعر دیاری فەرانسە "شارل بودلر". مودڕنیسم دەورەی لە ئەدەبیاتە ک ئنسان بوودە ناوەند گشت چشتێگ و ناوەڕوکەیلێ وەک "فەردیەت" و "زهنیەت" و "نیهیلیسم" فرە گرانەو بوود؛ ئێ شێوە نووڕینە دۊای چەن دەهە گشتێ جهان داگرێ، لە هەڵ‌ومەرج ناوەین دو کەس بگر تا ئەدەبیات و تەولید و کار و سیاسەت و وڵات‌داری و...
ئێ وتارە دۊای باسێگ له سەر مودڕنیتە و مودڕنیسم چوودە سەر واڕەسی سەخت ئەفزاری(سەنعەت، ماشین، چەرخەی تەولید، شار و بازار و دپارتمان و...) و نەرم ئەفزاری مودڕنیتە(شاروەندی، ئازادی، داتەک‌باوەڕی، فەردیەت و... ) له ناو کوردستان و هەرلەیوا وڵاتەیلێ ک ئەدەبیات کوردی و چارەنۊسێ؛ وە جوورێ گەرد ئەو وڵاتەیل و نەتەوەیلا پەیوەند خواردێیە و وەگشتی هەدەف وتارەگە ئێ پرسیارەسە ک: ئایا ئەدەبیات کوردی وەڕاسی ئەزموون مودڕنیتە کردێیە یا تەنیا کراسێ زاهری له مودڕنیتە کردێیەسە وەر ئەدەبیات و هنەرێ یا هەر وە ئەو قوناخه له ئەدەبیات- رەسیە ک بتوانیم گەرد ئلمانەیل مودڕنیسما هەڵسەنگنیمنەی؟
اطلاعات شما ذخيره شود ؟