یک داستان کوتاه‌ کوردی از محسن آرام
یک داستان کوتاه‌ کوردی از محسن آرام
...دیار بیو ک پیاێ لە چێشتێ دڵنگەرانە ، دەسپاچە چێ وەرەو نزیک بلوکەیل سیمانی ڕیو زەیو ، تواس بلوکێ لە زەیو هێز بیەێ ، جوور ڕوح، دەسێ وە ناوڕاس بلووکا ڕەێ بیو ، هەرچێ تەقلا کرد، دەسێ لە بلووک گیر نەکرد نائومێد چێ وەرو نزیک مەڕازەێ ، دەسێ لە دەسەێ مەڕازەیش گیر نەکرد. ...
پیاێ وە سێوڵ سیەو سفێد و جلیقەی کاڵەو بیو ک گشت جارێ لە وەرێ بیو لە ژێر سیون ئاسنی دەس وە زرانی نیشتیو ، ساڵان ساڵ بیو ک ناسیمەێ. بەڵام نە وە ناو یەێ کەس، سەدان کەس لە قاپ یەێ نەفەر بیو ، چشتێ وە پیم وەت ک نەباێس لەێرە بوود ، ئەڕاێ نیەزانم .   
سیەپریوسنەکێ تواس لە قەێ سیون لانە بکەێ ، کار سیەپریوسنەک ڕەحەت بیو ، شار پڕ بیو لە خاک و ڕیوشاڵ . 
دیار بیو ک پیاێ لە چێشتێ دڵنگەرانە ، دەسپاچە چێ وەرەو نزیک بلوکەیل سیمانی ڕیو زەیو ، تواس بلوکێ لە زەیو هێز بیەێ ، جوور ڕوح، دەسێ وە ناوڕاس بلووکا ڕەێ بیو ، هەرچێ تەقلا کرد، دەسێ لە بلووک گیر نەکرد نائومێد چێ وەرو نزیک مەڕازەێ ، دەسێ لە دەسەێ مەڕازەیش گیر نەکرد. وە ڕاسی چمانێ ڕوح بیو ، دەس لە پا دریژتر چێ وەره‌و پاێ سیون ناوڕاسێن زەیو و نیشت. وەتم بیلەو بچڕمەێ بزانم شنەفێ .
وە دەنگ گەورا وەتم : سڵام .
سیەپریوسنەک لە قەێ سیون باڵەو گرد .
پیاێ دەنگم شنەفت. سەرێ سڕ مه‌ن. وەت : ڕوڵە تونیش هایدە ئەێرە ؟ 
ـ بەڵێ خاڵو ، تواێ چە بکەین ؟ 
ـ یە ماڵ کوڕەگانمە ، خوەێان دی شەکەتن ، تواسم مەیتێان بێه‌م ، تنیش دید چە بیو ؟ 
هەرکارێ کەم دەسم لە هیچ گیر نیەکەێ .
ـ بەڵێ دیم ، گومان کردم ڕوحین . وەلێ نە جنابد هاینە ئەێرە ، دێرین قسیە کەین ، هەژنەوین. 
بیون پیاێ لەو شوونە ئەڕام جاێ پرسیار گەوراێ بیو ، نیەزانم ئەڕا گۆمان کردم زیوتر مردیە ، نیەزانم شایەت منیش ڕوح بیوم .
 پیاێ وەت گشت ژیانم لە پەێ دروس کردن ئەێ ماڵە دەویمە، یەسە ماڵم ڕمیایە و وێران بیوە . 
وە ناڕەحتیەو سەرم وە نیشان «قەبوول کردن» قسیەێ پیاێ تەکان دام و وەتم : بەڵێ زەیولەرزە وێران کەرە .
ـ زەیولەرزە دەس خوەێ وەشان و چێ ، زەیولەرزە خاس بیو.
پیاێ بیو وە چەن کەس! و گشتێان وە یەکەو لە شوون یەک وەتن : گرانی ، گرانی گرانی ...
قەڵاێ وە ئاسمانا قیڕان و چێ! 
زەمین و سیونەیل ماڵ نیشتە لەرزە . 
سیەپریوسنک هه‌ناێ چشتێ گردیو وە دەنیوکەو لە پسا وەرو لانەێ نیمە کارەێ هات ، وەرەو ئاسمان فڕ بەساد و چەن پەڕ لە قەێ ئاسمان باڵ وەشانن ، لانەێ خەڕین نسفە و نیمە کەفت ، ترسیام .
دەنگ واران نم نازێ هات. ئاسمان قرمان. هەناس هەناس دام و داچرچگیام. هێز گردم و دەس بردم ئەڕاێ لێوان ئاۆ لاێ تەخت خاوم. لێوان نەیو. سیەپریوسنەک نەیو ، پیاێ دوساڵ نواتر لە زەیولەرزە مردیو ...

اطلاعات شما ذخيره شود ؟