ئاگر لە زاگرۆس یا سزیان ژیان؟! / مۆحەمەد جەواد جەلیلیان
ئاگر لە زاگرۆس یا سزیان ژیان؟! /  مۆحەمەد جەواد جەلیلیان
ژیان لە زاگرۆس، هەستەیل جیاواز و تایبەتی خوەێ دێرێد... ژیان لە زاگرۆس یانی کووەو بۊن خوەشی و ژان، شەکەتی و ئازادی، تەنیایی و دڵداری، ئاو و ئاگر... ساڵێان فرەێگە ژیان مەردم ئێ نیشتمانە، وەل ترۊسکەێ ئاگر و پرشەێ خوەر و هڵاتن مانگەشەو چوودنە سەر... ئاگر لە زاگرۆس بایەس گیان بەێدن و هناس بوەخشێ نە گیان بسینێ و ژیان بکوشێ...!


ژیان لە زاگرۆس، هەستەیل جیاواز و تایبەتی خوەێ دێرێد... ژیان لە زاگرۆس یانی کووەو بۊن خوەشی و ژان، شەکەتی و ئازادی، تەنیایی و دڵداری، ئاو و ئاگر... ساڵێان فرەێگە ژیان مەردم ئێ نیشتمانە، وەل ترۊسکەێ ئاگر و پرشەێ خوەر و هڵاتن مانگەشەو چوودنە سەر... ئاگر لە زاگرۆس بایەس گیان بەێدن و هناس بوەخشێ نە گیان بسینێ و ژیان بکوشێ...!

ژیان مەردمان زاگرۆس جیا لە دەیشت و دارستان لە کیس چوود، مناڵەیل زاگرۆس بێ مەلەوەر و سەردەوا هناس نیەکیشن... ژیان لە زاگرۆس یانێ پەیوەندی سرۆشت و ئاێم... پارێزەوانی لە دیمەن ڕەنگین دەیشتەیل و کۊیەیل وڵات زاگرۆس یانێ پشتگری لە دەنگ ژیان و بەردەوام بۊن زنێانی... پشتگری لە ژیان زاگرۆس ئەرک سەر شان هەر کەسێگە ک لەێ وڵات ماف زنێانی ئەڕای خوەێ زانێد...

ئەگەر خاس گووش بتەکنی، تۊیەنید دەنگ ئەوین لە ڕزیان گڵاێ دارەگان بشنەوی، دەنگ بەرز گوورانی ژین و دڵداری له قۊلی ئاو کیەنیەگان تیەێدنە گووش... ئەگەر خاس بنووڕی لە چۊزەێ هەر دار بەڕۊێگ دیمەن یەێ ژیان نادیار وە چەو دۊنید. لە بەرزی هەر شاخ و بەردێگ، نیشان پێا بۊن و سەقام گرتن و ئازادی دیارە...

بێ گومان لە هیچ وڵاتێگ چنە زاگرۆس ژیان وەل سرۆشتا هاوبەش و هاوڕێ نییە. ئاگرس لە زاگرۆس یانێ سزیان ئاوات و هیواێ مناڵەگان، یانێ سزیان پەڕەیل سەوز ژیان... ئاگر له زاگرۆس یانێ دۊکەڵ ئاواتەیل لە کیس چێ... ئاگر لە زاگرۆس یانێ وە جی مەنن خوڵەکووان ڕەنجەیل بێ وەر، هناسەیل سەرد، میلکانەیل چووڵ، وەهارەیل بێ خاون...
لە گەورایی وڵات زاگرۆس ئاگر تەنیا ئەڕاێ گیان دار و جاڕ و مەلەوەرەگان نییە، ئەگەر پەلەوەرێگ بمرێ هەست و ڕەنگینی ژیانێگ مرێد، ئەگەر دارێگ لە پا بکەفێ، باڵاێ بەرز دڵدارێگ چەمیەێد...

تا هەسەمان قەێر زاگرۆس بزانیم! زاگرۆس تەنیا یەێ وشە یا ناو وڵاتێگ جوقرافیا نیە، زاگرۆس دەنگ نادیار گەل و نەتەوەێ ئیمەس... تاریخ ڕەنج و شەکەتی نیشتمان ئیمە لە بان شانەیل زاگرۆس وساسە پاوا... زاگرۆس بار گران شێعر و گوورانی و هونەر کوردی وە کووڵ کیشێد... زاگرۆس مەحرەم رازەیل نەوەتیاێ ژیان ئیمەس... زاگرۆس دەسێەت دەر ئاێمەیل ئەڕای تاوەیشت ژانەیل ژیانە... ئاگر لە زاگرۆس، سزیان دڵ ژیانە...!
اطلاعات شما ذخيره شود ؟