از سیر تا پیاز زندگی فرهنگی یک پژوهشگر / گفتگوی دو ساعته ی صدای آزادی با دکتر مالمیر
از سیر تا پیاز زندگی فرهنگی یک پژوهشگر /  گفتگوی دو ساعته ی صدای آزادی با دکتر مالمیر
هفته نامه ی صدای آزادی امروز میزبان دکتر محمد ابراهیم مالمیر پژوهشگر و استاد نام آشنای دانشگاه رازی کرمانشاه بود. وی از همه ی برنامه ها ، راهکارهای فرهنگی و کاستی های این حوزه گفت...هفته نامه ی صدای آزادی امروز میزبان دکتر محمد ابراهیم مالمیر پژوهشگر و استاد نام آشنای دانشگاه رازی کرمانشاه بود. وی از همه ی برنامه ها ، راهکارهای فرهنگی و کاستی های این حوزه گفت.
گفتگویی چالشی و جذاب که خواندنی خواهد بود. این مصاحبه بزودی و در تازه ترین شماره نشریه ی صدای آزادی منتشر می شود.

اطلاعات شما ذخيره شود ؟