شعر کُردی و چالش ها (۱) یک شاعر کُرد ایلامی: یکی از فاکتور های اصلی در شعر امروز ایلام و کرمانشاه،مخاطب است
شعر کُردی و چالش ها (۱) یک شاعر کُرد ایلامی: یکی از فاکتور های اصلی در شعر امروز ایلام و کرمانشاه،مخاطب است
صدای آزادی: شعر کُردی در جغرافیای کرماشان و ایلام سالهای پرباری را پشت سر گذاشته است. سالهایی که برای امروزیان این فرهنگ ، پرثمر و افتخارآفرین محسوب می شود. حال برای ادامه ی راه می توان از نظر صاحب نظران در این مسیر بهره گرفت و اگر چه ادبیات ذوقی همواره راه خودش را «خود» تعیین نموده اما می توان چالش های پیش روی خیل آفرینشگران را به تحلیل نشست...
صدای آزادی: شعر کُردی در جغرافیای کرماشان و ایلام سالهای پرباری را پشت سر گذاشته است. سالهایی که برای امروزیان این فرهنگ ، پرثمر و افتخارآفرین محسوب می شود. حال برای ادامه ی راه می توان از نظر صاحب نظران در این مسیر بهره گرفت و اگر چه ادبیات ذوقی همواره راه خودش را «خود» تعیین نموده اما می توان چالش های پیش روی خیل آفرینشگران را به تحلیل نشست. یکی از مهم ترین پرسش ها در میان اهل نظر این است که : در حوزه ادبیات کُردی این سامان آیا باید با حرکت های آوانگارد ادبیات امروز همراه شد؟ یا اینکه همچنان در قالبهای سنتی مخاطب را نگاه داشت؟
نور مراد رضایی شاعر توانای ایلامی معتقد است: «بدون شک شعر کردی امروز با توجه به کمیت و کیفیت آثار این همه شاعر مشتاق و دلسوز ادبیات کردی در حال طی مسیری است که نوید بخش آینده ای درخشان و قابل ستایش است، اما یکی از مباحثی که نباید از آن غافل شد آشفتگی در خلق آثاری است که به اعتقاد حقیر هنوز وحشی و بدور از انسجام و دسته بندی خاصی است که در همه جریانات شعری جهان دیده می شود، اشتیاق به سرودن و نگاه ویژه به کمیت آثار که حاصل کم کاری گذشتگان در ثبت و ضبط آثار نسل گذشته است باعث شده تا جریان مناسبی در راستای جهانی شدن و همسو با شعر امروز جهان در این جغرافیا که شما مطرح کرده اید یعنی ایلام و کرمانشاه صورت نگیرد، اگر چه نباید غافل شد که شعر کردی بطور کلی با وجود شاعران بزرگی همچون شیرکو بی کس و دیگران رویکردی جهانی دارد»
وی ادامه می دهد :« یکی از فاکتور های اصلی در شعر امروز ایلام و کرمانشاه مخاطب است و نگاه ویژه شاعران به مخاطب عام و مقبولیت آثار در گروه همین اصل است و چه بسا شاعری موفق تر است که شعرش به زبان کوچه و بازار نزدیک تر باشد و شعرش همانند اشعار فولکلور زمزمه مردمان دیارش باشد، قطعا این رویه بد و ناخوشایند نیست اما برای گذار از این مرحله و درک شرایطی بهتر برای رسیدن به شعر خاص بایست جسور تر عمل کرد و دقیق تر به موضوع نگریست، این پژوهشگر ایلامی هشدار می دهد: شاید بدبینانه باشد اگر بگویم شعر کردی امروز ایلام و کرمانشاه ما فاصله زیادی با شعر امروز جهان دارد و می بایست مقداری از فضای کلاسیک و سنتی حاکم بر شعر امروز فاصله بگیریم و مقداری مخاطب عام در در برهه ای از زمان دلگیر کنیم تا با تمرین و تجربه به جایگاه بهتری برسیم»
تهیه کننده ی  صدا و سیمای ایلام همچنین می گوید: «هر چند نباید غافل شد که تلاش عده ای از شاعران برای ساختار شکنی و ایجاد فضایی تازه در شعر امروز قابل توجه و قابل تقدیر است اما همین اندک تلاش هم در سایه ی آثار شیرین سنتی و خوشایند به مذاق مخاطب عام  بدرستی دیده نمی شود، با این همه به قول یکی از بزرگان شعر امروز ایلام در هیچ زمانی از تاریخ ادبیات این دیار این همه شاعر خوب یک جا دیده و خوانده نشده اند، بدون شک حاصل این همه تلاش و وجود این همه شاعر خوب آینده ای روشنی را نوید می دهد و قطعا روزهای خوبی در انتظار شعر امروز ایلام و کرمانشاه است»
رضایی سخنش را با این جملات به پایان می رساند: «یکی از مهمترین بایسته های شعر امروز کردی وجود محفل های نقد و بررسی و کارگاه هایی است که به شاعران جوان اندیشه تزریق کند و مسیری رانشان دهد که مقصدش همان پویایی و نوگرایی در شعر امروز استحاصل بحث اینکه سایه ی تفکر سنتی شعر دیروز هنوز بر سر شعر امروز مستدام است، هر چند تلاش های بسیاری در راستای نو شدن و نوگرایی صورت گرفته است اما کافی نیست، نباید به همین مقدار رضایت داد که شعر دیروز هجایی بود و شعر امروز عروضی، قالب شعر دیروز مثنوی بود و امروز در همه ی قالب ها طبع آزمایی می شود، آنچه مهم است همان طرحی تازه  است که بایست به جریانی در شعر کردی امروز ایلام و کرمانشاه تبدیل شود»
اطلاعات شما ذخيره شود ؟