دکتر عبادالله کشاورز در گفتگو با صدای آزادی؛ نباید از تاثیر مخرب شبکه های اجتماعی غافل بود
دکتر عبادالله کشاورز در گفتگو با صدای آزادی؛ نباید از تاثیر مخرب شبکه های اجتماعی غافل بود
بتول صفری : این ماه ها در این سامان اتفاق ارتباطی ویژه ای رخ داده است. اتفاقی که کم کم تبدیل به یک رفتار اجتماعی می شود و بسیاری از مسائل را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شبکه های...


بتول صفری : این ماه ها در این سامان اتفاق ارتباطی ویژه ای رخ داده است. اتفاقی که کم کم تبدیل به یک رفتار اجتماعی می شود و بسیاری از مسائل را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شبکه های اجتماعی موبایلی حرف های تازه ای دارند و بسیاری از خانواده ها را در مسیری ساده و در دسترس به هم پیوند داده اند. کافی است گوشی تان به اینترنت وصل باشد و با یک نرم افزار( وایبر، واتس اپ، تلگرام و...) با اعضای فامیل و یا جمع دوستان شب نشینی راحت و بی درد سری داشته باشید و یا اگر با دغدغه های اجتماعی و فرهنگی و.. روزگار می گذرانید، کافی است در یکی از این گروه ها عضو شوید و...
بسیار پیش می آید که دانشجویان، معدودی از استادانشان را به نیکی یاد کنند. یکی از این نیکان حوزه ی دانشگاه فرهنگ و هنر، دکتر عباداله کشاورز است. این دانش آموخته ی فلسفه ی  تربیت و مدیرگروه رشته امورفرهنگی دانشگاه فرهنگ و هنر در گفتگویی با صدای آزادی به این شبکه های موبایلی در کرمانشاه نگاهی عالمانه انداخته است که با او همراه می شویم:
*****
به عنوان آغاز بحث از ماهیت و سوابق  شبکه های اجتماعی بگویید!
اشتراک نظردرمفاهیم علوم اجتماعی و انسانی امری بسیارسخت و پیجیده است،زیرا جوامع درمراحل گذارتحولات تاریخی و اجتماعی خویش ناچار از بازتعریف مفاهیم خویش، باتوجه به پیشرفت وتوسعه هستند. مفهوم شبکه اجتماعی درطول تاریخ به زندگی بشر و درواقع زندگی جمعی،بشربه عنوان وجود شبکه ای ازروابط اجتماعی بوده است.با تغییرسبک زندگی انسانها و حضورتکنولوژی ارتباطی، این مفهوم دچار بار معنایی و مفهومی گسترده ترازگذشته گردیده است.
پس با این توضیح می توان این شبکه ها را گسترده تر و پیچیده تر دانست
بله دقیقا همین طور است.  ، شبکه های اجتماعی ، ساختارهایی اجتماعی  از گروههایی فردی یا سازمانی تشکیل یافته که توسط یک یا چند نوع از وابستگی ها بایکدیگرارتباط دارند .این شبکه ها عبارتند از: وبلاگ ها، میکرووبلاگ ها، شبکه های دوستیابی و شبکه های اجتماعی ویکی ها، سایت های اشتراک گذاری، پیام رسان ها، تالارهای گفتگو،گروههای ایمیل ، خبرخوان ها و.....
اصولا این شبکه های اجتماعی چه کاربردهایی دارند؟
ببینید! پدیده های اجتماعی کارکردی دوگانه دارند:کارکردآشکار وکارکرد پنهان.  کارکرد آشکار  این شبکه ها می تواند: تولید و توزیع و تسهیم دانش،  به اشتراک گذاشتن عقول باشد و استفاده از خرد جمعی را ترویج کنند  . یا اینکه ایجاد کننده ی ارتباط واطلاعات لحظه ای  وآنی باشند.و نیز پویایی  فضای شبکه های اجتماعی،می تواند تشریک مساعی را تسریع بخشد. تعلق ارتباطات الکترونیکی به تک تک افراد و ایجاد فرصت مناسب برای شکستن مرزهای اطلاعاتی نوعی آموزش همگانی است، شکستن مرز های زمان ومکان و جهت دهی های ذهنی نیز از کارکردهای شبکه های اجتماعی است و می تواند نوعی هم افزایی را باعث گردند اما کارکردهای پنهان آن:جهت دهی ذهنی منفی . فضاسازی غیر واقعی..به ابهام کشیدن..آگاهی های کاذب...دوری از رسانه های دیگر..اختلال در روابط خانوادگی....ارتباط دروغین و......اعتیاد به شبکه ....وهمچنین اعتبار دادن به اطلاعات کم اعتبار همانند اطلاعات با اعتبار ,که بزرگان تبلیغات سیاسی ان را" اثر نهفته" می نامند.باشد.

keshavarz-ebad2.jpg
به اعتقاد شما بهره گیری از این شبکه ها و کارکرد آنها چه الزاماتی با خود دارد؟
بنده کلید استفاده ازشبکه های اجتماعی را دانش، بینش و نگرش مثبت اجتماعی و پیش سازه های ذهنی فرد درارتباط با استفاده به هنجار از این شبکه ها برای رفع نیازهای منطقی واصولی خود می دانم.هر چند که درکارکرد پنهان شبکه های اجتماعی می توان شاهد مسائلی غیر از موضوعات بالا بود.
 آقای کشاورز چگونه می توانیم ازاین شبکه ها به درستی استفاده کنیم؟
آنچه مشهود است دسترسی به ابزارتسهیل  کننده حضور در شبکه های اجتماعی بسیارسهل و آسان گردیده است.به عبارتی دسترسی به این ابزارها(رایانه ،گوشی ها)می تواند خاص هر فرد با هر پایگاه و جایگاه اجتماعی و تحصیلی باشد.اما چگونگی استفاده ی هد فمند و بهینه از آن و حضورخردمندانه در شبکه های اجتماعی منطق خاص خود را طلب می کند.
فکر می کنم عضویت در شبکه های اجتماعی و درگیرشدن با محتوای متنوع و متغییرآن می تواند استفاده از شمشیر دولبه تیزی باشد که از یک سو راه حلی برای شکوفائی ، بازسازی ، بهسازی  فرد و گروه باشد و از سوی دیگرنیز به عنوان عاملی در جهت مبتلا شدن به آسیب های اجتماعی فردی وگروهی محسوب شود. خودکنترلی و تسلط برخود، دانش مستقل وتفکرفعال ،هوشیاری فردی و اجتماعی ، آموزش عمومی، فرهنگ استفاده از حضور در شبکه های اجتماعی،اطلاع کافی از فلسفه ورود به این شبکه ها،استفاده صحیح و معقول ومنطقی از این فضا درجهت همگرائی می تواند عواملی مهم دراستفاده درست از این شبکه ها باشد.(به عبارتی بدون آمادگی دانشی ، بینشی و گرایشی حضور در شبکه های اجتماعی می تواند به مثابه ی شنا در رودخانه ای ناشناخته و خروشان بدون آمادگی و مهارتهای لازم در فن شناگری باشد.)
استاد گرامی بسیار ممنونم از نکته بینی ها و دقت نظرتان . به اعتقاد شما تا به حال خروجی این شبکه ها برای نخبگان عرصه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کرمانشاه چه بوده است؟
ببینید! بنده بر این اعتقادم که باتوجه به جوان بودن این پدیده (که به مرورزمان خودرا بعنوان یک واقعیت اجتماعی برما تحمیل خواهد نمود)قضاوت درخصوص خروجی این شبکه ها بسیار زود است. .ما هنوز مشغول مشق و بازی دردرون شبکه های اجتماعی هستیم  و برداشت شخصی بنده این است که ماهنوزآنچنان که باید و شاید آمادگی های لازم رابرای حضورمنطقی وآگاهی بخش درشبکه های اجتماعی کسب نکرده ایم.ما دراین شبکه هابه جای پرداختن به مسائل مشترک و ایجاد زبان مشترک در تبیین و تفسیرپدیده ها و رسیدن به فهم مشترک ...و حتی درک وتمرین مخالفت و تضاد و رقابت، هنوز مشغول معرفی«خود»هستیم.به عبارتی حضور  ما در شبکه های اجتماعی هنوز برای «من» است و تا زمانی که این «من» به «مای جمعی» تبدیل شود، زمان زیاد و راهی بس طولانی ر اباید طی کنیم.فعلا این فضا مکانی برای پالایش وتصعید وتخلیه ی روانی است و ما هنوز با استفاده ازکارکردهای مثیت شبکه های اجتماعی فاصله ی زیادی داریم.
جناب دکتر!  اگر آینده ای مثبت برای این شبکه ها قابل تصور باشد،این مثبت نگری در نگاهتان چگونه است؟
فکر می کنم  با احتساب مسائل فوق واستفاده هوشمندانه وبهینه از این فضا می تواند، محیطی مناسب برای :هم فکری ،هم دلی،هم گامی نخبگان،استفاده از خرد جمعی،تسهیل  تسهیم دانش،ایجاد گروههای تخصصی ودوستی،ایجاد ساختارهای منطقی شبکه ای تاثیرگذاردر زمینه های مختلف ،ارتقای فرهنگ عمومی،ارتقا جایگاه علمی وشان ومنزلت فکری اعضا گردد.واگر غیراز این قضیه اتفاق بیفتد، پیش بینی می کنم که این فضا به مرور زمان جذابیت خویش را برای نخبگان وصاحبان اندیشه از دست خواهد داد.بازهم تاکید می کنم:از ان جهت که نه سخت افزار ونه نرم افزاز و همچنین هدف گذاری این شبکه هااز ما نیست. نباید از تاثیر مخرب شبکه های اجتماعی نیزغافل بود و تجربه ی تاریخی ما شاهد این مدعاست که ما از تکنولوژی ارتباطی و دستاوردهای آن کمتردر جهات مثبت استفاده نموده ایم.نظرات [۱۷]
چهارشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۴ :: ۱۶:۴۰
Salam harf nadasht ostad mamnonam
سه شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ :: ۰۸:۵۱
سلام دکتر! مبحث خوبی را شروع کردی اما چراهای زیادی وجود دارد. قرارشد . دونبله بحث را کامل تر کنی تا بتوانم نتیجه گیری بهتری از ادامه مطالب داشته باشیم. متشکرم "دارابی "
چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ :: ۰۸:۲۹
سلام استاد مطالب خوبی عنوان نموده آید باورکن یک شب درمورد این موضوع تا ساعتی از شب بحث کردیم استفاده زیادی هم در این مورد برده شد کوچک شما دارابی.
سه شنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ :: ۱۲:۱۴
سلام...منون از همه دوستان به خاطر کامنت ها.جناب شاکرنژاد(عرفان خان) قبول دارم. تعریف بنده از شبکه های اجتماعی نگاه به نسل چهارم شبکه خلاصه است ..وکامل نیست......ممنون...خودم هم کامل نیستم.... .
چهارشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ :: ۰۹:۲۲
سلام...جناب استاد کشاورز بسیا ر خوب....اما تعریف شما از شبکه های اجتماعی کامل نیست....عذر میخام
شنبه، ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ :: ۱۶:۳۲
من استفاده کردم...اما بهتر بود سابقه شبکه های اجتماعی از قبیل .قهوه خانه ها وکافه ها را اشاره میکردید...درود.
شنبه، ۰۹ اسفند ۱۳۹۳ :: ۱۶:۰۵
سلام. استاد ....سهیل هستم رشنه ارتباطات ...مثل همیشه به روز وعمیق....خفه شدم....مخلصتم...
سه شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۰:۳۶
سلام..درخصوص اسیب شناسی شبکه های اجتماعی لطفا مطلب بنویسید..چه باید کرد.?
سه شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ :: ۱۴:۴۹
سلام خدمت شما .به موضوعات جالب و ارزنده ای اشاره شده بود .امیدوارم ادامه داشته باشه .......
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۳:۳۹
عالی و بی نظیر بود ... ممنون
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۳:۲۸
استاد ارجمند از زحمات شما سپاسگزارم ... امیدوارم بتوانیم طبق فرمایش شما با افزایش دانش و بینش خود, هرچه بهتر از این شبکه های متنوع اجتماعی استفاده نماییم.
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۳:۰۶
سلام جناب آقای دکتر کشاورز بسیار عالی بود. مثل همیشه...
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۲:۵۵
با سلام و عرض ادب خدمت شما استاد بزرگوار؛ به نظر بنده به موارد خوبی اشاره فرمودید. از جمله: کارکردهای آشکار و پنهان شبکه های اجتماعی، واینکه با گذشت زمان خواه ناخواه به ما تحمیل خواهند شد، و این نکته که به فرهنگ استفاده و حضور در این شبکه ها توجه داشته اید (چرا که قبل از استفاده و بهره گرفتن از هر پدیده ای باید فرهنگ آن را آموزش دید) و... باتشکر از شما
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۲:۰۱
سلام استاد کشاورز...خوش تیپ ایول.دمت گرم خوشم اومدهورا.
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۱:۳۶
لطفا در خصوص شبکه های اجتماعی واسیب شناسی ان نیز گزارش نهیه فرمایید...برای بنده جالب بود...
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۰:۲۹
استاد محترم جناب دکتر آهنگرنژاد بخاطر مصاحبه زیبای شما و نظرتخصصی جناب دکتر کشاورز از شما ممنونم عالی بود.
دوشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ :: ۲۰:۱۹
عجب... استاد عزیزم بالاخره بیرونی شد....استادم ...استاد زندگی است.دوستش دارم.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟