یادداشتی خواندنی از استاد منصور یاقوتی درباره معروفترین کتابش / کتاب مشهور «چراغی بر فراز مادیان کوه» تجدید چاپ شد
یادداشتی خواندنی از استاد منصور یاقوتی درباره معروفترین کتابش / کتاب مشهور «چراغی بر فراز مادیان کوه» تجدید چاپ شد
هفته‌نامه‌ی صدای آزادی: زمستان سال ۵۴، آموزگار روستایی بودم در منطقه «کلیایی» در استان کرمانشاه، به نام «میدان» که در جنوب آن رشته کوه مرتفعی قرار داشت که روستائیان آنرا «مایِن کوه» می نامیدند، که شبیه مادیانی سرکش و شوریده بود و شاید همین موضوع این تصور را دامن زده بود که یعنی «مادیان کوه»... بگذریم که حدود سی سال بعد این معنی قوت گرفت که ماین کوه، «مادی کوه» بوده... .
کتاب مشهور «چراغی بر فراز مادیان کوه» تجدید چاپ شد
👈یادداشتی خواندنی از استاد منصور یاقوتی درباره معروفترین کتابش

▫️هفته‌نامه‌ی صدای آزادی: زمستان سال ۵۴، آموزگار روستایی بودم در منطقه «کلیایی» در استان کرمانشاه، به نام «میدان» که در جنوب آن رشته کوه مرتفعی قرار داشت که روستائیان آنرا «مایِن کوه» می نامیدند، که شبیه مادیانی سرکش و شوریده بود و شاید همین موضوع این تصور را دامن زده بود که یعنی «مادیان کوه»... بگذریم که حدود سی سال بعد این معنی قوت گرفت که ماین کوه، «مادی کوه» بوده... . 

▫️در هر صورت... زمستان تلخ و پُر برفی بود و نگاه ما به کوه بلند... ناگهان پیرمرد گفت: «حدود هشتاد سال پیش برفراز این کوه یک یاغی جوانمرد زندگی می کرده که اسبی داشته و تفنگی، با نام «حاجی باجلان» که کارش این بوده از خان های منطقه و ثروتمندان و بازاریان پولدار شهر «سنقر» اموالشان را می گرفته، بی آنکه چیزی برای خود بردارد، اموال مصادره شده را بین روستائیان فقیر و بی زمین تقسیم می کرده. 

▫️پیرمرد، در ادامه صحبت هایش تعریف کرد که: یک روز بهاری، پیش از سپیده دم، همراه با پدرش داشته سر مزرعه می رفته که با سواری برخورد می کنند با قطاری فشنگ بر سینه و تفنگی «برنو» بر دوش. یوار مهار اسب را می کشد، رو به پدر او می گوید: «پیرمرد!... چرا این بچه خواب آلود را سپیده نزده سر مزرعه کشاندی و نگذاشتی بخوابد؟!... منبعد نبینم که این کودک را آفتاب نزده سر مزرعه بیاوری...» و به اسبش هَی زد و دور که شد از پدرم پرسیدم:  بابا!... کِی بود؟ پدرم در حالی که زانوانش می لرزید گفت:«فرزندم!... آن سوار حاجی باجلان بود...!» همین مقدار گفتگو انگیزه ای شد برای خلق و آفرینشِ داستانی بلند با نام بلندِ «چراغی بر فراز مادیان کوه»...  

▫️دلیل اینکه نام حاجی باجلان را انتخاب نکردم، یکی این بود که «باجلان» گفته می شد، به معنای گردنه بگیر است و «حاجی» هم در دهه پنجاه و اوج حرکت جامعه به سوی مدرنیسم و شتاب تنُد غربزدگی به قول جلال آل احمد در کتاب توقیف شده «غربزدگی» ... . 

▫️البته زندگی این «رابین هود» کرمانشاهی گره خورد با انبوه تجربیات خانوادگی و مصادره خانه ی ما در روستای «کیوَنان» و آوارگی خانواده به شهر توسط خانی که با کودتاچی ها همراه شده بود و خانه و زمین های پدری را به سوی خود مصادره کرده و تجارب دیگر خویشاوندها از خانزادگی... . 

▫️به هر رو داستان بلند چراغی بر فراز مادیان کوه در زمستان سال ۵۴ کلید خورد و همین که تمام شد تحویل انتشارات «شبگیر» جناب زنده یاد «ولی محمدی» در تیراژ سی هزار نسخه چاپ و منتشر شد. 
▫️کتاب، در زمان حروفچینی، مورد توجه حروفچین ها قرار گرفته و کنجکاو شده بودند که نویسنده اش را ببینند و زنده یاد «رضا امین دژ» مرا به تهران و چاپخانه کشاند... . 

▫️آه که این نامه ها و خاطرات چه شعله هایی در وجود من بر می انگیزاند... زندگی هر کدام از این عزیزان خود کتابی است بلند و رمانی شگفت ... که می تواند دستمایه رُمان های سرنوشت ساز شود... . 

▫️کتاب چراغی بر  فراز مادیان کوه در فضای سیاسی دهه پنجاه و یورش تزهای گوناگون به داخل ایران و تقابل ایدئولوژیک آن اندیشه ها که بعدها زیر عناوین «چپ روسی»، «چپ چینی» و چپ اروپایی مورد نقد و چالش جدی قرار گرفت... به شدّت مورد استقبال قرار گرفت طوری که دانشجویان ساکن در اروپا تحت عنوان کُنفدراسیون کتاب چراغی بر فراز مادیان کوه را چاپ و منتشر کردند... . 

▫️هوشنگ اسدی روزنامه نگار جوان و معروف هم در روزنامه کیهان بر این کتاب نقدی زد و هوشنگ گلشیری هم اظهار نظری شتاب زده کرد اما آنچه بیشتر موجب کنجکاوی بیشتر خوانندگان شد نقد و تحلیل و نظر منتقد نامی احسان طبری بود با عنوان «چراغی بر فراز مادیان کوه» که با انصافی علمی کتاب را تحلیل کرد... . 

▫️اکنون پس از گذشت حدود چهل سال، چراغی بر فراز مادیان کوه توسط یک ناشر کرمانشاهی با عنوان «دیباچه» و با طرح جلدی زیبا و آراسته و آرایشی شایسته یک کتاب خاطره انگیز، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اختیار نسل جدید و خوانندگان جدید قرار گرفته است... .
🔸انتشار در هفته نامه صدای آزادی . شماره ۵۵۰
اطلاعات شما ذخيره شود ؟