روز خبرنگار چه پیامی دارد؟ منصور یاقوتی
روز خبرنگار چه پیامی دارد؟ منصور یاقوتی
خبرنگار باید به مسائل روزگار چیره باشد که بتواند پرسش‌های خردمندانه طرح نماید. خبرنگار می باید متکی بر شخصیتی قوی باشد که بتواند در برخورد با مقامات بلندپایه مسؤول، پرسش‌های جدی در راستای منافع شهروندان داشته باشد و از هیچ چیز نترسد و در برخورد با مقامات، ضمن ادب و احترام، آنها را به چالش بکشد. خبرنگار صدای جامعه است.

 صدای آزادی: چند سالی است نویسنده این سطور در جایگاه خبرنگار و نویسنده در مراسم روز خبرنگار حضور می‌یابد. این که خودش را در میان جوانانی پرشور و علاقمند به کار و حرفه خبرنگاری می‌بیند، احساس شادمانی به او دست می‌دهد.
 خبرنگاری در سطح جهانی، یکی از مشاغل و حرفه های بسیار خطرناک است و با توجه به این موضوع که در خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای لاتین و کشورهای در آستانه خیزش و تحول همچون: لیبی، سودان و سوریه خبرنگار جان برکف در صحنه‌های رزم و زندگی حضور دارد.
 مردمان جهان «کاوه گلستان» را فراموش نمی‌کنند که در راستای وظیفه خبرنگاری  سراز کردستان عراق در آورده و بر اثر انفجار مین جان شریف خود را از دست داد.
 یکی از مهم ترین و برجسته ترین خبرنگاران در صحنه جهانی خانم اوریانا فالانچی است که در حرفه و کار خود هرگز مرعوب دیدار با هیچ پادشاه یا رئیس جمهوری  نشد و از سر خردمندی پرسش های خود را مطرح می کرد. در جنگ ویتنام این اوریانا فالانچی بود که با ضبط صوت و دوربین عکاسی رویداد های تکان دهنده ای را ثبت کرد .
خبرنگار باید به مسائل روزگار چیره باشد که بتواند پرسش‌های خردمندانه طرح نماید. خبرنگار می باید متکی بر شخصیتی قوی باشد که بتواند در برخورد با مقامات بلندپایه مسؤول، پرسش‌های جدی در راستای منافع شهروندان داشته باشد و از هیچ چیز نترسد و در برخورد با مقامات، ضمن ادب و احترام، آنها را به چالش بکشد. خبرنگار صدای جامعه است. صدای مردمانی که آنها را نمایندگی می‌کند. این خبرنگار است که انگشت بر نارسایی ها می گذارد. مشکلات  را بیان می کند و یقه مسئولان را می‌گیرد که پاسخگو باشند .
خبرنگار واقعی باید نویسنده‌ و فیلسوفی به نام ژان پل سارتر را پیش چشم و به عنوان الگو  ببیند که در اوج جنگ ویتنام و در دفاع از حقوق مردمان ستمدیده ویتنام جایزه نوبل را به او دادند اما ویدر حین پخش روزنامه به عنوان اعتراض، جایزه نوبل را پس داد و  خم به ابرو نیاورد .
اما با کمال تاسف در جامعه خبرنگاری، بیشتر خبرنگاران جایگاه رفیع خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند. حتماً می دانید که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است.
حق است که خبرنگار، آگاه باشد که آگاهی دلیری می آورد. تاریخ خبرنگاری باید به نام هایی چون «محمد مسعود» اشاره کرد که جان بر سر افشاگری‌ها در روزنامه خود «مرد امروز» نهاد و خبرنگار دیگری که با بنزین صدای حق گویی او را به آتش کشیدند.
خبرنگار باید با فلسفه روزگار خود، تاریخ تحولات جامعه و  اوضاع دنیا آشنا باشد.  به ویژه باید حواسش جمع باشد که غارتگران جامعه، قلم او را نخرند و او را فریب ندهند و در برخورد با ذهن نقاد و پرسشگر او احساس خوف و درماندگی کنند.
روز خبرنگار اگر خبرنگارها را متوجه شگرفی و اهمیت کارشان نماید و آنها را متوجه حقوق صنفی خود کند و موجب احترام به قلم شود _قلمی که خداوند به آن سوگند فرموده _ می‌تواند روزی مناسب تلقی گردد .

انتشار در صدای آزادی / شماره ۵۵۶
اطلاعات شما ذخيره شود ؟