مجموعه شعر «رنگ آخر جنگ ها» اثر سودابه زنگنه منتشر شد
مجموعه شعر «رنگ آخر جنگ ها» اثر سودابه زنگنه منتشر شد
صدای آزادی: سودابه زنگنه شاعر کرمانشاهی مجموعه شعرش را با نام رنگ آخر جنگ ها منتشر کرد. این کتاب که به اهتمام «نشر هشت» منتشر شده است دربرگیرنده اشعار آزاد شاعر کرمانشاهی است


 صدای آزادی: سودابه زنگنه شاعر کرمانشاهی مجموعه شعرش را با نام رنگ آخر جنگ ها منتشر کرد.  این کتاب که به اهتمام «نشر  هشت» منتشر شده است دربرگیرنده اشعار آزاد شاعر کرمانشاهی است

رنگ آخر  جنگ ها که به دختر و همسر شاعر تقدیم شده، دربرگیرنده بیش از ۴۰ شعر است و در آن به وضوح می توان عشق به خاک و سرزمین شاعر را احساس کرد. گفتنی است سودابه زنگنه از فعالان فرهنگی کرمانشاهی در حوزه های رسانه و ادبیات است اولین اثر این کتاب را با هم مرور می کنیم:
 رهایی
 در آستانه 
سبز نگاهت ایستاده ام 
در قاب بچگی هایم
 تکه ای نان جامعه آزادی 
خوشه های انگور 
از درختی که دستانش را بریده اند 
روی ساج تکرار 
روزی  گنجشکان را می پزنم
 اما توی باد سرگردان 
روسریم را ببر او در زیر کوهی زنده به گور کن
 دیگر پوستم را کنده اند 
جاده های بی پایان وجودم 
به هیچ رسیده‌اند