دو کتاب تازه از اسکندر آزادی
دو کتاب تازه از اسکندر آزادی
شعر یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگی دیار تاریخی کرمانشاه است. در این شهر و دیار چهره های قابلی در عرصه شکوهمند شعر حضوری ماندگار داشته و دارند. استاد اسکندر آزادی متخلص به (پگاه) یکی از پیشکسوتان باشناسنامه ی شعر کرمانشاه است که سالهاست در قالبهای مختلف، آثار ماندگاری خلق کرده است. این شاعر خوشنام از همان نسلی ست که در دهه ی پنجاه خوش درخشیدند...
شعر یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگی دیار تاریخی کرمانشاه است. در این شهر و دیار چهره های قابلی در عرصه شکوهمند شعر حضوری ماندگار داشته و دارند. استاد اسکندر آزادی متخلص به (پگاه) یکی از پیشکسوتان باشناسنامه ی شعر کرمانشاه است که سالهاست در قالبهای مختلف، آثار ماندگاری خلق کرده است. این شاعر خوشنام از همان نسلی ست که در دهه ی پنجاه خوش درخشیدند.
اخیرا دو مجموعه شعر از این شاعر توانا به نام های : «تو دیگر برنمی گردی»(برگزیده اشعار) و مجموعه ای از رباعی ها و دوبیتی ها با عنوانِ: «منتظرت می مانم» روانه ی بازار نشر شده است. این دو اثر به ترتیب به اهتمام نشر میترا و نشر ارمغان به زیور چاپ آراسته شده اند. اثری را از این شاعر توانای کرمانشاهی می خوانیم: 

لبریزِ غم و دردم چون بغضِ هوا ، دریا
نفرینِ زمانم من در خاکِ خدا ، دریا

کس هیچ نمی داند ، از دردِ دلِ تنگم
دلتنگ تر از ابرم در طاقِ فضا ، دریا

ای روحِ خدایانِ اعصارِ دلِ تاریخ !
وی مظهرِ ایثارِ بارانِ بقا ، دریا

آرام چرا ماندی ؟ برخیز و خروشی کن
بر کوه بکش نعره ، توفنده بیا دریا

بانرمیِ تندیسِ سیّالِ سپیدِ موج 
برساحلِ و بر صخره خوش سینه بسا ، دریا

گیسوی نجیبت را ، چون موجِ گلِ گندم
بر دشت رهاگردان ، بردشتِ رها ، دریا

اینجا برهوت آری ! من منتظرِ مرگم
جاری کن از آن رودِ سرشارِ شفا ، دریا

گلهای محبت در چنگالِ زمان خشکید
در سینه به تنگ آمد سردارِ صدا ، دریا

موسیقیِ امواجت با « جامه دران » درشب
از دور به گوش آید چون بانگِ عزا ، دریا

تلفیق شده در من دلتنگِ حدیثِ تو
تو ! درد مرا داری ، من دردِ تو را ، دریا

در گودیِ گردابی ، دفنم کن و اما هیچ
یکبار نپرس از من ، این گونه چرا ، دریا
اطلاعات شما ذخيره شود ؟