شاخه‌ێ سه‌د په‌ێوه‌ن / تازه‌ ترین مجموعه شعر کوردی محمد حیدر منتشر شد
شاخه‌ێ سه‌د په‌ێوه‌ن / تازه‌ ترین مجموعه شعر کوردی محمد حیدر منتشر شد
«شاخه‌ی صَد پَیوَن» دربرگیرنده‌ی اشعار هجایی کوردی این شاعر شیرین سخن است که در یکصد و هفتاد و شش صفحه در اختیار مخاطبان فرهنگ و ادب کوردی کرماشان قرار گرفته است.
محمد حیدر در سال ۱۳۱۲ در میان کوردان کلهر در کرماشان متولد شده‌ است. از هشت سالگی به دلیل مرگ پدر، نان آور خانه می شود. یعنی از تابستان آن سال مسیر دشوار کوه «پراو» را طی می کند که از چاله های «کمانه»، وفرخان و... یخ بیاورد و بفروشد! او معتقد است که در آن سالها کوه پراو، جای پدرش را گرفته و این نوجوان به این کوه تکیه کرده تا سفره شان خالی نباشد!
ناصر گلستانفر شاعر و روزنامه نگار ارزنده ی کرماشانی در آغازینه‌ی کتاب تازه اش او را از عیاران و جوانمردان خوانده و نوشته:« ... از آن کوردان عیاری است که هر کس بر در سرایشان فرود آید، نانش دهند و از ایمانش نپرسند» 
تازه ترین کتاب شعر کوردی «محمد حیدر» را انتشارات دیباچه کرماشان روانه بازار نشر کرده و «ناصر گلستانفر» همتی تمام در آماده شدن این کار برای چاپ داشته است. «شاخه‌ی صَد پَیوَن» دربرگیرنده‌ی اشعار هجایی کوردی این شاعر شیرین سخن است که در یکصد و هفتاد و شش صفحه در اختیار مخاطبان فرهنگ و ادب کوردی کرماشان قرار گرفته است. 
گفتنی است محمد حیدر، برادر بزرگتر «احمد حیدربیگی» از شاعران برجسته شعر فارسی است که در نوزدهم شهریورماه ۱۳۸۶ خورشیدی در همدان درگذشت.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟