نان در فرهنگ عامه کرماشان / رضا موزونی
نان در فرهنگ عامه کرماشان / رضا موزونی
انسان های نخستین در اولین آشنایی با دانه های گیاهان آنها را شناخته و کشت کردند و گندم و جو پایه کشت و کشاورزی قرار گرفت. بر اساس برخی پژوهش های باستان شناسی کشت گندم برای اولین بار در ناحیه زاگرس انجام گرفته است. کشف ابزارهای تهیه آرد، در کاوش هایی باستان شناسی در برخی مناطق استان کرماشان، گواهی بر این نکته است....
هفته نامه صدای آزادی: انسان های نخستین در اولین آشنایی با دانه های گیاهان آنها را شناخته و کشت کردند و گندم و جو پایه کشت و کشاورزی قرار گرفت.  بر اساس برخی پژوهش های باستان شناسی کشت گندم برای اولین بار در ناحیه زاگرس انجام گرفته است.  کشف ابزارهای تهیه آرد، در کاوش هایی باستان شناسی در برخی مناطق استان کرماشان، گواهی بر این نکته است.
اولین نان ها  به شکل مدور، ضخیم و در خاکستر بدون حرارت مستقیم و آتش بوده است است که با نام های کماج،کلیره و نهایتاً پپک شناخته می شوند. طریق پختن وتهیه نان در طول هزاره ها تغییر یافته و از خاکسترپزی به تنور و از تنور به ساج رسیده است.
 نان در فرهنگ عامه کرماشان و در باورهای مردم این سامان دارای تقدس ویژه است و سوگند به نان یکی از سوگند های مهم و مقدس در فرهنگ مردم است. در برخی مناطق کرماشان و از جمله ایل کلهر هنگام قسم خوردن به نان به جای واژه نان قرآن را ذکر می‌کنند و این نشان از اهمیت ویژه ی این هدیه ی الهی است.
نان اولین و اصلی ترین غذای مردم بوده است و بدون نان هیچ غذایی کامل نبوده است.  در بعضی مناطق کرماشان، هنوز برخی ها هستند که به جای آنکه بگویند ناهار یا شام خورده ام،می گویند:  نان خورده ام. نان توشه همراه مسافران بوده و در افسانه ها و متل های این دیار همواره قهرمانان در سفرهای طولانی تکه هایی از نان در لای شال خود داشته اند و بر کمر بسته اند. حرمت نان و نمک در باورهای عامیانه کرماشان بسیار بالاست و اگر کسی نان از سفره کسی خورده باشد به صاحب آن سفره خیانت نمی کرد. در برخی مناطق کرماشان هنگام فرستادن عروس به خانه بخت یک تکه نان بر کمر او می‌بستند.
افتادن نان بر زمین و پاگذاشتن بر آن در حد یک گناه بوده و مردم تکه های نان افتاده بر زمین را برداشته و در یک بلندی می گذاشتند تا زیر پا له نشود. حضور نان در افسانه‌ها و متل ها، چیستانها، ضرب المثل ها و ترانه های کرماشانی، نشان از اهمیت نان در میان مردم این سامان دارد.

اطلاعات شما ذخيره شود ؟