حکایت عجیب تونل قلاجه / الهام حقگو
✅♦️تونلی که تقریباً اربعینی! باز می شود!

 گردنه‌ی سخت قلاجه  با زیبایی و شکوهش سالها مسیر رفت و آمدمان بود و به آن عادت کرده بودیم به بُنه و بلوط و برف و بورانش! به تلخ و شیرینش!
تا این که تحویلمان گرفتند و نقشه ای برایمان کشیدند!. تونلی که راهمان را کوتاه کند و  ما هم با دو پیچ کمتر به مقصد برسیم .
ما که عادت کرده بودیم به سخت رسیدن ، به دیر رسیدن...
و بالاخره در اربعینی افتتاح شد و کمی از سختی راه مردمان دو استان سختی کشیده در پی هزاران عکس یادگاری از مسئولان ذی ربط و بی ربط، کمتر شد...
اما تا آمدیم به سایه ی تونل عادت کنیم، آفت به جانش می افتاد و  ما دو باره با گردنی کج راه طولانی گردنه را طی می کردیم و بهتر است بگویم طی می کنیم و همچنان منتظریم ببینیم که این تونل ِ قرار است بیش از ما چه کسانی را به مقصد برساند؟
اطلاعات شما ذخيره شود ؟