یدالله بهزاد نماد شخصیت استوار فرهنگی در کرماشان / جلیل آهنگرنژاد
یدالله بهزاد نماد شخصیت استوار فرهنگی در کرماشان  / جلیل آهنگرنژاد
به واقع آنچه که بهزاد را «بهزاد» و پرتو را «پرتو» کرده است، بخش غیر قابل انکاری از آن توجه به زبان توده مردم است. اشعار کوردی پرتو و بهزاد را مردم بارها و بارها شنیده اند و بسیارند کسانی که به این نوع اشعار خو کرده اند و آفرینشگران آن را با دل و جان دوست دارند...

🔸به بهانه دوازدهمین سالگشت استاد یدالله بهزاد

هفته نامه صدای آزادی:  اقلیم فرهنگی کرماشان، سرشار از تنوع و تکثر است. شعر و موسیقی به عنوان دو هنر دیرپا در این اقلیمِ رازآمیز، جلوه‌های ویژه‌ای داشته و دارند. گره‌خوردگی بین این دو هنر با آیین‌های خاص این جغرافیا نیز دنیای شگفت‌انگیزی ساخته است. با این حال تاریخ ادبیات می گوید که : کرماشان درعرصه‌ی شعر فراتر از تعاریف معمول، نتوانسته است در جغرافیای پهناور فارسی جریان‌سازی های چشمگیری داشته باشد. اما همواره درخشش تک‌ستاره‌ها اعتباری معقول برای این خاک کسب نموده که یکی از این ستارگان، استاد یدالله بهزاد است. 
برخی استاد بهزاد را با فخامت شعر سبک خراسانی می شناسند. عده ای او را رفیق شفیق بزرگان شعر معاصر می دانند و بر همان اساس اعتبار هویتی او را تعریف می کنند که البته هر دو جنبه را تکه هایی از پازل شخصیتی استاد می توان دانست. 

جدا از دایره افتخارات، آنچه مهم است، درک و بهره گیری از استعدادهای ذاتی این اقلیم فرهنگی است. از یک سو دروازه‌ی زبان فارسی بر روی اهل ادبیات گشوده شده و از دیگر سو شوریدگی زبان کوردی به عنوان زبان مادری توانسته روح حیران اهل هنر را به چالش های دل انگیز و رازآمیز بکشاند.

▫️در میان اهالی شعر، معدودی به این نکته رسیده اند که همزمان می توانند از این دو چشمه جوشان فرهنگی سیراب شوند و به نوعی جامعیت برسند. همچنانکه این نکته‌ی مهم درباره استاد یدالله بهزاد، استاد علی اشرف نوبتی و یکی دو چهره‌ی دیگر نیز صدق می کند. این مسائل می تواند شاعر را به دنیای بزرگتری بکشاند و از چهارچوب محدود سرنشینان قطار شعر با شتابی چشمگیر به دل جامعه بکشاند. 

▫️پذیرشگری اجتماعی زمانی حاصل می شود که جامعه، هنرمند را از جنس خود بداند و هنرمند به زبان مشترک با جامعه برسد. این زبان مشترک هم می تواند زبان تکلم مردم باشد و هم زبان فرهنگ، تاریخ و...  شاعری که در اقلیم فرهنگی کرماشان زیست می کند، ضرورت دارد از زبان و فرهنگ غنی کوردی نیز برخوردار باشد. 

▫️به واقع آنچه که بهزاد را «بهزاد» و پرتو را «پرتو» کرده است، بخش غیر قابل انکاری از آن توجه به زبان توده مردم است. اشعار کوردی پرتو و بهزاد را مردم بارها و بارها شنیده اند و بسیارند کسانی که به این نوع اشعار خو کرده اند و آفرینشگران آن را با دل و جان دوست دارند. کمتر کسی است که نشنیده باشد: «یه‌ێ ڕووژ له‌ ڕێا لابگره‌ ماڵ خراوم/ تا ده‌وڵه‌ت و ئقبال بێه‌ن سکه‌ و ناوم» و یا « ناوم وه‌ قێامه‌ت عه‌وه‌ز ناو تو ئۊشم/ تا گشت گۆنایل ت بنۊسن وه‌ حساوم» 

▫️حرف آخر اینکه دنیای امروز دیگر سرزمین «کاریزما»ها نیست. شخصیتها ژله‌ای شده اند و بسیارند که  بنا بر موقعیت ها و فرصتهای کوچک پیش رو از قله قاف دیروزین پایین می آیند و سرگشته‌ی ابتدایی ترین‌ها می شوند اما بهزاد نماد «استواری در منش هنری و شخصیت فرهنگی» در کرماشان است. /  بازنشر از خبرگزاری ایرنا
🔸کرماشان/ششم فروردین ۱۳۹۹
اطلاعات شما ذخيره شود ؟